Studijní plán – FAST / B3607 / 3607R040 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607R040 – Prostředí staveb
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - B3607 2r. Stavební inženýrství komb. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8210/01 FYZ Fyzika 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0247/01 G Geologie 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0203/02 BcM III Matematika III 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 225-0064/06 PS I. Pozemní stavitelství I. 2 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 228-0204/06 PP Pružnost a plasticita 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0527/01 SS Soft Skills I 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 222-0258/03 GDS Geodézie ve stavebnictví 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0005/03 FAST Chemie 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 224-0201/01 MH&Z Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 225-0066/09 PS II. Pozemní stavitelství II. 2 Zk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 228-0202/02 SSKI Statika stavebních konstrukcí I 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 480-8250/01 SFM Stavebně fyzikální měření 2 KlZap 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 221-0926/02 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí 2 KlZap 12 h/s+0 2 čeština

P - 3r + 4r Prostředí staveb (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 228-0205/02 PPSV Počítačová podpora statických výpočtů 3 KlZap 0+12 2 čeština
Výběr v OSP 225-0007/09 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0059/10 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 228-0203/09 SSKII Statika stavebních konstrukcí II 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 229-0151/08 TZB1 Technická zařízení budov I. 3 Zk 18+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0202/01 ZS Zakládání staveb 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0201/01 ZAU Základy architektury a urbanismu 3 KlZap 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 221-0036/11 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 229-0158/02 PC Projekční cvičení TZB I a TZB II 3 KlZap 0+20 7 čeština
Výběr v OSP 221-0927/01 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0152/06 TZB2 Technická zařízení budov II. 3 Zk 18+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0010/04 TRV Technologie a řízení výstavby 3 Zk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 222-0214/01 TypBOS Typologie bytových a občanských staveb 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0115/02 AaDO Akustika a denní osvětlení 4 Zk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 229-0120/01 ENS Energetická náročnost staveb 4 Zk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0245/02 TypBOS Obecné technické požadavky na stavby I. 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 221-0008/03 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) 4 ZaZk 18+0 5 čeština
Výběr v OSP 205-0203/02 PPP Počítačová podpora projektování 4 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 225-0016/05 PaRek Poruchy a rekonstrukce 4 Zk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 229-0156/02 SP Specializovaný projekt 4 KlZap 0+12 3 čeština
Výběr v OSP 420-8221/03 TZB III Technická zařízení budov III 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0155/04 BP Bakalářská práce 4 Za 0+40 10 čeština
Výběr v OSP 030-0401/03 PBS Požární bezpečnost staveb 4 KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 222-0208/06 ROS Rozpočtování a oceňování staveb 4 ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0157/03 SBP Seminář k bakalářské práci 4 Za 0+14 11 čeština
Výběr v OSP 228-0206/02 SBS Spolehlivost a bezpečnost staveb 4 ZaZk 10+0 2 čeština

V - 4r Prostředí staveb (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0207/02 PS Podzemní stavitelství 4 ZaZk 16 d+0 5 čeština