Studijní plán – FAST / B3607 / 3607R041 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607R041 – Příprava a realizace staveb
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8210/01 FYZ Fyzika 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0247/01 G Geologie 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0203/02 BcM III Matematika III 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 225-0064/06 PS I. Pozemní stavitelství I. 2 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 228-0204/06 PP Pružnost a plasticita 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0527/01 SS Soft Skills I 2 Za 0+12 h/s 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0258/03 GDS Geodézie ve stavebnictví 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0005/03 FAST Chemie 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 224-0201/01 MH&Z Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 225-0066/09 PS II. Pozemní stavitelství II. 2 Zk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 228-0202/02 SSKI Statika stavebních konstrukcí I 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 480-8250/01 SFM Stavebně fyzikální měření 2 KlZap 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 221-0926/02 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí 2 KlZap 12 h/s+0 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0080/02 MaDS Mechanizace a doprava ve stavebnictví 3 Za 6 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 225-0007/14 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 221-0059/12 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 225-0075/02 RS I. Realizace staveb I. 3 Zk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0072/03 RV Řízení výstavby 3 Zk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 228-0203/09 SSKII Statika stavebních konstrukcí II 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0071/02 VTPRS Výpočetní technika při přípravě a realizaci staveb 3 KlZap 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 224-0202/06 ZS Zakládání staveb 3 Zk 16 h/s+0 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0036/11 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 225-0038/06 PS IV Pozemní stavitelství IV. 3 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 221-0927/04 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 225-0082/03 RaPR Realizace a příprava rekonstrukcí 3 Zk 12+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0081/02 RS II. Realizace staveb II. 3 Zk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0077/02 SPPR I. Specializovaný projekt I. 3 Za 0+16 4 čeština
Výběr v OSP 229-0154/08 TZB Technická zařízení budov 3 KlZap 16+0 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0942/02 EMV Ekonomika a management ve výstavbě 4 Zk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 227-0903/01 IS Inženýrské stavby 4 KlZap 16+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0230/01 KCN Kalkulace cen a nákladů 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 221-0008/07 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) 4 ZaZk 16+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0073/03 RMS Realizace montovaných staveb 4 Zk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 225-0074/02 RS III. Realizace staveb III 4 Zk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0078/03 SPPR II. Specializovaný projekt II. 4 Za 0+16 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0927/01 VSO Vizualizace stavebních objektů 4 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0902/04 RDaLS Realizace dopravních a liniových staveb 4 KlZap 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 225-0943/02 RS IV. Realizace staveb IV. 4 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 223-0153/03 ŘJVP Řízení jakosti a výrobního procesu 4 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0211/10 TI Technická infrastruktura 4 KlZap 16 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0079/04 BcP Bakalářská práce 4 Za 0 h/s+30 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 225-0944/02 SBP Seminář k bakalářské práci (odborná praxe) 4 Za 0 h/s+300 h/s 10 čeština