Studijní plán – FAST / B3607 / 3647R019 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3647R019 – Stavební hmoty a diagnostika staveb
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8210/01 FYZ Fyzika 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0247/01 G Geologie 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0203/02 BcM III Matematika III 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 225-0064/06 PS I. Pozemní stavitelství I. 2 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 228-0204/06 PP Pružnost a plasticita 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0527/01 SS Soft Skills I 2 Za 0+12 h/s 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0258/03 GDS Geodézie ve stavebnictví 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0005/03 FAST Chemie 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 224-0201/01 MH&Z Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 225-0066/09 PS II. Pozemní stavitelství II. 2 Zk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 228-0202/02 SSKI Statika stavebních konstrukcí I 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 480-8250/01 SFM Stavebně fyzikální měření 2 KlZap 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 221-0926/02 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí 2 KlZap 12 h/s+0 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0074/01 RS Diagnostika staveb 4 ZaZk 16 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 222-0208/01 ROS Rozpočtování a oceňování staveb 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 223-0073/01 SSDE Speciální stavby s dopadem na ekologii 4 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 223-0152/01 TS Technologie sanací 4 ZaZk 16+8 5 čeština
Výběr v OSP 223-0151/03 VSS Využití stavebních surovin 4 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0051/03 DST Dopravní stavitelství 4 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 221-0008/06 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) 4 ZaZk 18+0 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0063/01 ASSM Alternativní suroviny a stavební materiály 4 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 223-0915/01 BP Bakalářská práce 4 Za 0+30 10 čeština
Výběr v OSP 223-0064/01 DSVS Druhotné suroviny ve výrobě stavebních hmot 4 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 223-0060/01 LSSH Logistika a skladování stavebních hmot ve stavebnictví 4 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 227-0902/03 RDaLS Realizace dopravních a liniových staveb 4 KlZap 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 228-0206/01 SBS Spolehlivost a bezpečnost staveb 4 ZaZk 16+0 5 čeština