Studijní plán – FS / P2346 / 2302V006 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programP2346 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302V006 – Energetické stroje a zařízení
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Energetické stroje a zařízení (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0963/02 BOEV Biomasa a odpady pro energetické využití Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0965/02 DES Dynamické energetické stroje Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0904/02 EMM Experimentální metody měření Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0920/02 GE Geoekologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0917/02 GŽP Geochemie životního prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0929/02 CHZ_D Chladicí zařízení a tepelná čerpadla Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0916/02 JEZ Jaderně energetická zařízení Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0951/02 MSE Moderní energetické systémy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0952/02 OZE_D Obnovitelné zdroje energie Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0924/02 PEC Provoz energetických centrál Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0903/02 TP Přenosové jevy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0907/02 PřZář Přenos tepla zářením Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 619-0917/01 RI Reaktorové inženýrství Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0908/02 REZ Regulace energetických zařízení Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0917/02 SZ Spalovací zařízení Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0902/02 TMS Speciální úlohy termomechaniky Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0910/02 TOO Technologie ochrany ovzduší Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0906/02 TSP Teorie spalovacích pochodů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0925/02 VaK Větrání a klimatizace Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0930/02 VOT Využití odpadního tepla Zk 25 h/s+0 10 čeština

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-8801/01 FT Fyzika tekutin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-8802/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 čeština

PV - Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/01 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0261/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-4001/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/01 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/01 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-4000/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza Zk 28 h/s+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/02 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+2 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština