Study plan – FS / B2341 / 2302R010 / 70 / B / P / Ostrava / cs

Academic year2021/2022Study programmeB2341 – Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2302R010 – Design of Machines and Equipment
Type of studyBachelorSpecialization70 – Earth, Mining and Building Machines
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
Earth Moving, Mining and Building Machines (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 340-0305/03 RP Class Annual Project 3 GC 2+4 5 Czech
PSP selection 340-0326/05 PPKP Computer-Aided Design Activities I 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 340-0350/02 ZTSS Earth Moving, Mining and Building Machines 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 347-0305/01 ČaMS2 Machine Parts and Mechanisms II 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 330-0306/02 PaP2 Mechanics of Materials 2 3 GC 2+2 5 Czech
PSP selection 342-0304/02 DMZ Transport and Handling Equipment 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 340-0342/05 KC2 Bachelor Project 3 GC 0+5 15 Czech
PSP selection 340-0363/01 GS III Graphic Systems III 3 GC 0+4 5 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
- Dopravní a manipulační zařízení
- Zemní, těžební a stavební stroje

P - společná matematika - 3.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 310-2130/01 NM Numerical Mathematics 3 GC 2+2 4 Czech

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3. year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0301/01 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0302/01 NTV3LS Physical education 3. year B 3 Cr 0+2 0 Czech

V - Zahraniční studijní pobyt (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 300-0301/01 ZaSPo Foreign study stay GC 0 W/S+12 W/S 5 English

V - volitelné společné - 3.roč. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0322/01 PApI Application Programming for Internet 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 345-0325/03 PNP Legal Norms in Business 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 361-0352/01 NZE Nontraditional Energy Sources 3 CrEx 2+1 2 Czech
PSP selection 352-0327/01 SP-M Simulation Program - Matlab 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 352-0338/01 ZTP Team Work Principals 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 340-0338/02 CPD1 CAD - Industrial Design I 3 GC 1+2 3 Czech
PSP selection 340-0347/01 KaM Drawing and Modeling 3 GC 0+3 4 Czech
PSP selection 340-0364/02 ERI Ergonomy I 3 GC 1+2 2 Czech
PSP selection 310-3142/01 MVA Matrix analysis and variational calculus 3 CrEx 2+2 2 Czech