Study plan – FS / B2341 / 2301R013 / - / B / K / Ostrava / cs

Academic year2021/2022Study programmeB2341 – Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301R013 – Robotics
Type of studyBachelorSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Strojírenství - 2.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 330-0302/01 DYN1 Dynamics I 2 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 346-0320/03 TMaM Engineering Measurements and Metrology 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0301/04 MeTek Fluid Mechanics 2 CrEx 14 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 340-0355/01 GS Graphic Systems 2 GC 8 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 310-2121/02 MIII Mathematics III 2 CrEx 12 H/S+0 4 Czech
PSP selection 330-0305/01 PaP Mechanics of Materials 2 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0303/03 CAD I Computer aided design I 2 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0301/02 ZA Control System Fundamentals 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 420-8321/02 E I Electrical Engineering I 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0347/02 TTaS Forming and Casting Technologies 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 347-0304/01 ČSII Machines Parts and Mechanisms 2 CrEx 18 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 480-8320/01 FYII Physics II 2 CrEx 16 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0301/01 Termo Thermomechanics 2 CrEx 14 H/S+4 H/S 5 Czech

PV - Cizí jazyk pro FS, 2. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0102/09 Aa/II English Language a/II 2 Cr 0 H/S+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0302/09 Na/II German Language a/II 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0506/04 Rb/II Russian Language b/II 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0706/04 Šb/II Spanish Language b/II 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0103/09 Aa/III English Language a/III 2 Cr 0 H/S+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0303/09 Na/III German Language a/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0507/04 Rb/III Russian language b/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0707/05 Šb/III Spanish Language b/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech

PV - společenské vědy - 2.roč. (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 617-0301/02 CH Chemistry 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 711-0479/25 ZP Fundamentals of Law 2 GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0206/03 DVTS History of Science and Technology in Engineering 2 GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0103/27 FIL Philosophy 2 GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0303/29 Polit Political Science 2 GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0501/28 PSYCH-1 Psychology I. 2 GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0605/31 sociologie Sociology 2 GC 10 H/S+0 2 Czech

Studenti 2. ročníku si volí z tohoto bloku 1 předmět v ZS, ten musí být jiný než ten, který vykonali v 1. ročníku LS.

V - volitelné společné - 2.roč. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 345-0311/10 EM Economics and Management 2 GC 6 H/S+2 H/S 2 Czech
PSP selection 345-0321/04 TTaMI Transfer of Technology and Management of Innovations 2 GC 0+8 H/S 2 Czech

V - repetitoria - 2. roč. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 310-2123/01 RzKG Compendium of Constructive Geometry 2 Cr 0+14 H/S 1 Czech
PSP selection 310-2120/01 RzMII Compendium of Mathematics II 2 Cr 0 H/S+6 H/S 1 Czech
PSP selection 310-2122/01 RzMIII Compendium of Mathematics III 2 Cr 0 H/S+6 H/S 1 Czech

P - Robotika - 3.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 338-0302/05 TMech Fluid Mechanisms 3 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0306/02 PRaM Industrial Robots and Manipulators 3 CrEx 12 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 347-0305/01 ČaMS2 Machine Parts and Mechanisms II 3 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0330/02 ST Sensor devices 3 CrEx 17 H/S+7 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0302/05 TeDoc Technical Documentation 3 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0304/03 Ročpr Years Project 3 GC 0+16 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0329/04 Bak.P Bachelor Project 3 GC 0+24 H/S 15 Czech
PSP selection 354-0315/05 SR Service Robots 3 CrEx 10 H/S+8 H/S 5 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinný předmět:
- Průmyslové roboty a manipulátory
Povinně volitelné předměty:*)
- Navrhování RTP
- Provoz, údržba a zkoušení PRaM
- Řízení průmyslových robotů

*) Student si volí jeden předmět.


P - společná matematika - 3.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 310-2130/02 NM Numerical Mathematics 3 GC 11 H/S+0 4 Czech

PV - Cizí jazyk pro FS, 3. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0104/09 Aa/IV English Language a/IV 3 Cr 0 H/S+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0908/04 Fb/IV French Language b/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0304/09 Na/IV German Language a/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0508/06 Rb/IV Russian Language b/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0708/06 Šb/IV Spanish Language b/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection PSP selection 712-0109/04 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 Ex 0 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection PSP selection 712-0909/04 F-FS, ZK French Language, Examination - FS 3 Ex 0+0 H/S 6 Czech
PSP selection PSP selection 712-0309/04 N-FS, ZK German Language, Examination - FS 3 Ex 0 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection PSP selection 712-0509/03 R-FS, ZK Russian Language, Examination - FS 3 Ex 0+0 H/S 6 Czech
PSP selection PSP selection 712-0709/03 Š-FS, ZK Spanish Language, Examination - FS 3 Ex 0+0 H/S 6 Czech

V - volitelné společné - 3. roč. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0322/01 PApI Application Programming for Internet 3 GC 8 H/S+4 H/S 2 Czech
PSP selection 345-0325/04 PNP Legal Norms in Business 3 GC 0 H/S+8 H/S 2 Czech
PSP selection 361-0352/01 NZE Nontraditional Energy Sources 3 CrEx 8 H/S+4 H/S 2 Czech
PSP selection 352-0327/01 SP-M Simulation Program - Matlab 3 GC 8 H/S+4 H/S 2 Czech