Study plan – FS / N2301 / 3901T003 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2021/2022Study programmeN2301 - Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3901T003 - Applied Mechanics
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Aplikovaná mechanika (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 330-0513/01 EMA Experimental Modal Analysis 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 330-0512/01 MKPII FEM II 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 228-0309/01 MK Mechanics of structures 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 330-0525/01 TepNam Thermal stress 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 330-0509/01 APDYN Applied Dynamics 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 330-0507/01 EP Experimental Stress Analysis 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 330-0502/03 MKP FEM and BEM 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 330-0526/01 MechPla Mechanics of Plastics and Composites 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 338-0546/01 MPsPT Modeling of fluid flow with heat transfer 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 470-8341/01 VKM Selected Chapters from Mathematics 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 330-0501/01 TP Theory of Elasticity 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 330-0519/01 AKUME Acoustic Measurements 2 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 330-0517/01 APMKP FEM Applications 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 330-0503/01 ZLM Introduction to Fracture Mechanics 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 330-0518/01 OPTMS Optimization of Mechanical Systems 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 330-0506/01 VUzPaP Some Selected Tasks from Elasticity and Plasticity 2 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 330-0504/01 TPL Theory of Plasticity 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 330-0520/01 Creep Creep and Thermoelasticity 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 330-0521/01 DP Diploma Project 2 GC 0+8 20 Czech
PSP selection 342-0659/01 Sp Reliability 2 CrEx 2+2 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Aplikovaná dynamika
- Teorie pružnosti

Povinně volitelné předměty:*)
- Výpočtové metody
- Základy lomové mechaniky
- Technická měření a experimentální metody

*) Student si volí jeden předmět.

P - společná matematika, robotika - 1.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 310-3141/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 354-0524/04 RT Robotics 1 GC 2+2 4 Czech

PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 2+1 2 Czech

V - Cizí jazyk pro FS (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-3501/01 EKRR/I Economic and Cultural Life and Institutions of Russia I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0403/01 NOK-I Professional German Conversation I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3502/01 EKRR/II Economic and Cultural Life and Institutions of Russia II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0404/01 NOK-II Professional German Conversation II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3101/01 A-Fir./I Company English I Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 712-3102/01 A-Fir./II Company English II Cr 0+2 3 Czech

V - repetitorium - Ma IV. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 310-3140/01 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+1 1 Czech
PSP selection 310-3143/01 PDR Partial Differential Equations 1 CrEx 2+1 4 Czech

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

V - společné pro program (mimo dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0519/03 PS Process Systems 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 345-0525/01 RV Rationalization of Production 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0660/03 VPzKZV Selected lectures from the construction of racing vehicles 2 GC 3+0 2 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 1+3 3 Czech

V - Zahraniční studijní pobyty (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 300-0501/01 ZaSPo Foreign study stay 1 GC 0+0 5 English
PSP selection PSP selection 300-0601/01 ZaSPProj Foreign Study Stay 2 GC 0+0 5 English