Study plan – FS / N2301 / 3901T003 / - / N / K / Ostrava / cs

Academic year2021/2022Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3901T003 – Applied Mechanics
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Aplikovaná mechanika (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 330-0513/01 EMA Experimental Modal Analysis 1 CrEx 8 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 330-0512/01 MKPII FEM II 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 5 Czech
PSP selection 228-0309/01 MK Mechanics of structures 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 330-0525/01 TepNam Thermal stress 1 CrEx 12 H/S+0 4 Czech
PSP selection 330-0509/01 APDYN Applied Dynamics 1 CrEx 18 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 330-0507/01 EP Experimental Stress Analysis 1 CrEx 4 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 330-0502/03 MKP FEM and BEM 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 330-0526/01 MechPla Mechanics of Plastics and Composites 1 CrEx 12 H/S+0 4 Czech
PSP selection 338-0546/01 MPsPT Modeling of fluid flow with heat transfer 1 CrEx 12 H/S+5 H/S 4 Czech
PSP selection 470-8341/01 VKM Selected Chapters from Mathematics 1 CrEx 10 H/S+0 5 Czech
PSP selection 330-0501/01 TP Theory of Elasticity 1 CrEx 8 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 330-0519/01 AKUME Acoustic Measurements 2 CrEx 4 H/S+8 H/S 5 Czech
PSP selection 330-0517/01 APMKP FEM Applications 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 330-0503/01 ZLM Introduction to Fracture Mechanics 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 330-0518/01 OPTMS Optimization of Mechanical Systems 2 CrEx 6 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 330-0506/01 VUzPaP Some Selected Tasks from Elasticity and Plasticity 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 330-0504/01 TPL Theory of Plasticity 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 330-0520/01 Creep Creep and Thermoelasticity 2 CrEx 6 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 330-0521/01 DP Diploma Project 2 GC 0+36 H/S 20 Czech
PSP selection 342-0659/01 Sp Reliability 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Aplikovaná dynamika
- Teorie pružnosti

Povinně volitelné předměty:*)
- Výpočtové metody
- Základy lomové mechaniky
- Technická měření a experimentální metody

*) Student si volí jeden předmět.

P - společná matematika, robotika - 1.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 310-3141/02 MIV Mathematics IV 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0524/04 RT Robotics 1 GC 8 H/S+8 H/S 4 Czech

PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 8 H/S+0 2 Czech

V - společné pro program (mimo dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0519/03 PS Process Systems 1 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection PSP selection 345-0525/02 RV Rationalization of Production 1 GC 12 H/S+2 H/S 2 Czech
PSP selection 310-3140/02 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+1 1 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 4 H/S+6 H/S 3 Czech