Studijní plán – FS / N2301 / 2302T006 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programN2301 - Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302T006 - Energetické stroje a zařízení
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava

Tento učební plán je určen pro student, kteří v akademickém roce 2021/2022 ještě studují dojíždějící studijní program N2301 - Strojní inženýrství, obor 2302T006 - Energetické stroje a zařízení.

Setřídit podlesemestru
P - Energetické stroje a zařízení - 2. roč. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0513/01 exk Exkurze 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 361-0523/04 KC Konstrukční cvičení 2 KlZap 0+5 7 čeština
Výběr v OSP 361-0539/01 PT Parní turbíny 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0515/06 PREZ Provoz a regulace energetických zařízení 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0514/06 TRE Teplárenství a rozvody energie 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 361-0517/02 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+8 20 čeština
Výběr v OSP 342-0657/01 DaZS Doprava a zpracování surovin 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 410-8301/01 ELST Elektrické stroje točivé 2 ZaZk 2+2 4 čeština

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Spalovací zařízení a přenos tepla a hmoty
- Kompresory, ventilátory, čerpadla a turbíny

Povinně volitelné předměty:*)
- Teplárenství a hospodaření s energiemi
- Kotle
- Alternativní a obnovitelné zdroje energie
- Jaderně energetická zařízení


*) Student si volí jeden předmět

PV - Energetické stroje a zařízení - 2.roč. - 1.blok (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0506/05 OO Ochrana ovzduší v průmyslu 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0538/01 PG2 Parní generátory II 2 ZaZk 2+2 4 čeština

Studenti si musí zvolit jeden předmět

PV - Energetické stroje a zařízení - 2.roč. - 2.blok (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0524/04 SE&FC Solární energie a palivové články 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 229-0272/01 TP Technika prostředí 2 ZaZk 2+2 4 čeština

PV - Energetické stroje a zařízení - 2.roč. - společné pro oba bloky (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0525/03 MD&S Měkké dovednosti, stáž v praxi nebo zahraničí 2 Za 2+2 4 čeština

PV - společenské vědy - 2. roč. (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0522/06 Kom Dov Komunikační dovednosti 2 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 711-0505/04 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 711-0609/05 ZSCH Základy společenského chování - etiketa 2 KlZap 2+1 2 čeština

V - Tělesná výchova pro navazující studium - 2. roč. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2.roč.navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2.roč.navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

V - společné pro program 2. roč. (mimo dopravu) (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0500/02 CADII CAD II 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0544/02 PP Programovací prostředky 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 ZaZk 1+3 3 čeština
Výběr v OSP 342-0660/03 VPzKZV Vybrané přednášky z konstrukce závodních vozidel 2 KlZap 3+0 2 čeština

V - Zahraniční studijní pobyty - 2. roč. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0601/01 ZaSPProj Zahraniční studijní pobyt 2 KlZap 0+0 5 angličtina