Study plan – FS / N2301 / 2302T006 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2021/2022Study programmeN2301 - Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2302T006 - Energy Engineering
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Energetické stroje a zařízení - 2. roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0523/04 KC Construction Exercise 2 GC 0+5 7 Czech
PSP selection 361-0513/01 exk Excursion 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 361-0514/06 TRE Heating Stations and Energy Networks 2 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 361-0515/06 PREZ Operation and Regulation of Energy Equipments 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 361-0539/01 PT Steam Turbines 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 361-0517/02 DP Diploma Project 2 GC 0+8 20 Czech
PSP selection 342-0657/01 DaZS Equipments of Processing Plant 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 410-8301/01 ELST Rotating Electrical Machines 2 CrEx 2+2 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Spalovací zařízení a přenos tepla a hmoty
- Kompresory, ventilátory, čerpadla a turbíny

Povinně volitelné předměty:*)
- Teplárenství a hospodaření s energiemi
- Kotle
- Alternativní a obnovitelné zdroje energie
- Jaderně energetická zařízení


*) Student si volí jeden předmět

PV - Energetické stroje a zařízení - 2.roč. - 1.blok (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0506/05 OO Air Protection in Industry 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0538/01 PG2 Steam Generators II 2 CrEx 2+2 4 Czech

Studenti si musí zvolit jeden předmět

PV - Energetické stroje a zařízení - 2.roč. - 2.blok (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 229-0272/01 TP Environment Techniques 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0524/04 SE&FC Solar Energy and Fuel Cells 2 CrEx 2+2 4 Czech

PV - Energetické stroje a zařízení - 2.roč. - společné pro oba bloky (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0525/03 MD&S Soft skills, collaboration with praxis or abroad 2 Cr 2+2 4 Czech

PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 2+1 2 Czech

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

V - společné pro program 2. roč. (mimo dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0660/03 VPzKZV Selected lectures from the construction of racing vehicles 2 GC 3+0 2 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 1+3 3 Czech

V - Zahraniční studijní pobyty - 2. roč. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 300-0601/01 ZaSPProj Foreign Study Stay 2 GC 0+0 5 English