Studijní plán – FS / N2301 / 2301T003 / 10 / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301T003 – Dopravní technika a technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace10 – Kolejová doprava
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava

Tento učební plán je určen pro student, kteří v akademickém roce 2021/2022 ještě studují dojíždějící studijní program N2301 - Strojní inženýrství, obor 2301T003 - Dopravní technika a technologie, specializace Kolejová doprava.

Setřídit podlesemestru
P - Kolejová doprava - 2. roč. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0668/01 AV Aerodynamika vozidel 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0547/01 APvR Aplikace počítačů v provozu 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0644/01 EvDII Ekonomika v dopravě II 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0546/02 OPV Organizace provozu vozidel 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0670/01 PjV Projektování vozidel 2 KlZap 4 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 342-0542/03 SDVII Stavba dráhových vozidel II 2 ZaZk 12 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0620/03 DPr Diplomový projekt 2 KlZap 0+10 h/s 20 čeština
Výběr v OSP 342-0529/03 OV Opravárenství vozidel 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Teorie a provoz dráhových vozidel
- Stavba dráhových vozidel

Povinně volitelné předměty:*)
- Obnova a opravárenství dráhových vozidel
- Organizace provozu dráhových vozidel

*) Student si volí jeden předmět.

PV - společenské vědy - 2. roč. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0522/06 Kom Dov Komunikační dovednosti 2 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-0505/04 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0609/05 ZSCH Základy společenského chování - etiketa 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština

PV - Kolejová doprava - 2. roč. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0536/03 LCPV Laboratorní cvičení z provozu vozidel 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 342-0646/01 LCvD Lidský činitel v dopravě 2 KlZap 8 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 342-0669/01 FBV Funkční bezpečnost vozidel 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0531/01 PvD Podnikání v dopravě 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština

V - společné pro program 2. roč. (pro dopravu) (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0500/02 CADII CAD II 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0519/03 PS Procesní systémy 2 KlZap 14 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0544/02 PP Programovací prostředky 2 KlZap 14 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0541/02 PApI Programování aplikací pro Internet II 2 KlZap 14 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 ZaZk 4 h/s+6 h/s 3 čeština