Studijní plán – FS / N2301 / 2301T003 / 20 / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301T003 – Dopravní technika a technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace20 – Silniční doprava
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava

Tento učební plán je určen pro student, kteří v akademickém roce 2021/2022 ještě studují dojíždějící studijní program N2301 - Strojní inženýrství, obor 2301T003 - Dopravní technika a technologie, specializace Silniční doprava.

Setřídit podlesemestru
P - Silniční doprava - 2. roč. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0668/01 AV Aerodynamika vozidel 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0547/01 APvR Aplikace počítačů v provozu 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0647/01 DI Dopravní inženýrství 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0644/01 EvDII Ekonomika v dopravě II 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0670/01 PjV Projektování vozidel 2 KlZap 4 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 342-0524/01 SV II Silniční vozidla II 2 ZaZk 16 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 342-0620/05 DPr Diplomový projekt 2 KlZap 0+10 h/s 17 čeština
Výběr v OSP 342-0529/03 OV Opravárenství vozidel 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština

Předměty státní zavěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Stavba silničních vozidel
- Provoz a řízení silniční dopravy

Povinně volitelné předměty:*)
- Dynamina silničních vozidel
- Spolehlivost a opravárenství silničních vozidel


*) Student si volí jeden předmět.

PV - Silniční doprava - 2. roč. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0536/02 LCPV Laboratorní cvičení z provozu vozidel 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 342-0646/01 LCvD Lidský činitel v dopravě 2 KlZap 8 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 342-0669/01 FBV Funkční bezpečnost vozidel 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0531/01 PvD Podnikání v dopravě 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0660/02 VPzKZV Vybrané přednášky z konstrukce závodních vozidel 2 KlZap 8 h/s+0 3 čeština

PV - společenské vědy - 2. roč. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0522/06 Kom Dov Komunikační dovednosti 2 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-0505/04 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0609/05 ZSCH Základy společenského chování - etiketa 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština

V - společné pro program 2. roč. (pro dopravu) (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0500/02 CADII CAD II 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0519/03 PS Procesní systémy 2 KlZap 14 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0544/02 PP Programovací prostředky 2 KlZap 14 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0541/02 PApI Programování aplikací pro Internet II 2 KlZap 14 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 ZaZk 4 h/s+6 h/s 3 čeština