Study plan – FS / N2301 / 2301T003 / 20 / N / K / Ostrava / cs

Academic year2021/2022Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301T003 – Transport Equipment and Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization20 – Road Transport
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Silniční doprava - 2. roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0668/01 AV Aerodynamics for Vehicles 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0547/01 APvR Computer Applications for Operational Management 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0670/01 PjV Design of Vehicles 2 GC 4 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 342-0524/01 SV II Road Vehicles II 2 CrEx 16 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 342-0644/01 EvDII The economy in transport II 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0647/01 DI Traffic engineering 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0620/05 DPr Diploma Project 2 GC 0+10 H/S 17 Czech
PSP selection 342-0529/03 OV Maintenance of Vehicles 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech

Předměty státní zavěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Stavba silničních vozidel
- Provoz a řízení silniční dopravy

Povinně volitelné předměty:*)
- Dynamina silničních vozidel
- Spolehlivost a opravárenství silničních vozidel


*) Student si volí jeden předmět.

PV - Silniční doprava - 2. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0536/02 LCPV Laboratory Practices in Vehicles Operation 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 342-0646/01 LCvD Lidský činitel v dopravě 2 GC 8 H/S+0 H/S 2 Czech
PSP selection 342-0669/01 FBV Functional Safety of Vehicles 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 342-0660/02 VPzKZV Selected lectures from the construction of racing vehicles 2 GC 8 H/S+0 3 Czech
PSP selection 342-0531/01 PvD Transport Business 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech

PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 8 H/S+0 2 Czech

V - společné pro program 2. roč. (pro dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0541/02 PApI Internet Application Programming II 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0519/03 PS Process Systems 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 4 H/S+6 H/S 3 Czech