Study plan – FS / N2301 / 3909T001 / 72 / N / K / Ostrava / cs

Academic year2021/2022Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3909T001 – Design and Process Engineering
Type of studyFollow-up MasterSpecialization72 – Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Technická diagnostika,opravy a udržování (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 330-0522/01 PTKEMA ODS and Modal Analysis 1 CrEx 6 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 340-0572/01 TBaND Technical Condition Monitoring and Non-destructive Diagnostics 1 CrEx 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 340-0501/01 KC2 Design Training II 1 GC 0+16 H/S 4 Czech
PSP selection 340-0316/03 MMS Lubricants and Lubricating Systems 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 340-0528/01 RT Renovation Technologies 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 340-0512/01 PPKP2 Computer-Aided Design Activities II 2 CrEx 4 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 340-0502/02 KC3 Design Training III 2 GC 0 H/S+16 H/S 5 Czech
PSP selection 340-0522/02 EMO Experimental Methods in the Branch Concerned 2 GC 6 H/S+10 H/S 3 Czech
PSP selection 340-0519/01 PaÚS Machine Operating and Maintenance 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 340-0533/02 ŽaS Operating Life and Reliability 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 340-0543/01 VSKSD Selected Articles of Machine Components Construction 2 CrEx 4 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0552/02 TD Technical Diagnostics 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 340-0503/01 KC4 Design Training IV 2 GC 0+20 H/S 8 Czech
PSP selection 340-0562/01 DP Diploma Project 2 GC 0+24 H/S 20 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinný předmět:
- Provoz a údržba strojů

Povinně volitelné předměty:*)
- Technická diagnostika
- Tribologie a tribotechnika
- Renovační technologie

*) Student si volí dva předměty.

P - společné pro konstrukci - 1.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 347-0502/01 KCI Design Practice I 1 GC 0+18 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0523/02 TMech Fluid Mechanisms 1 CrEx 8 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 347-0501/01 ČSIII Machines Parts and Mechanisms III 1 GC 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 330-0515/01 APLME Applied Mechanics 1 CrEx 10 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0519/02 PohPř Drives and Gears 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 340-0563/01 VDvSC Production Documentation in CAD System 1 GC 4 H/S+8 H/S 5 Czech
PSP selection 347-0503/01 VTŽSS Service Life Calculations of Machine Parts 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech

P - společná matematika, robotika - 1.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 310-3141/02 MIV Mathematics IV 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0524/04 RT Robotics 1 GC 8 H/S+8 H/S 4 Czech

PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 8 H/S+0 2 Czech

V - společné pro program (mimo dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0519/03 PS Process Systems 1 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection PSP selection 345-0525/02 RV Rationalization of Production 1 GC 12 H/S+2 H/S 2 Czech
PSP selection 310-3140/02 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+1 1 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 4 H/S+6 H/S 3 Czech