Studijní plán – FS / N2301 / 3901T003 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2021/2022Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3901T003 – Aplikovaná mechanika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 330-0513/02 EMA Experimentální modální analýza 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 310-3141/03 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 228-0309/02 MK Mechanika konstrukcí 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 330-0512/02 MKPII MKP II 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 354-0524/05 RT Robotika 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 330-0525/02 TepNam Teplotní namáhání 1 ZaZk 2+2 4 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 330-0509/02 APDYN Aplikovaná dynamika 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 330-0507/02 EP Experimentální pružnost 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 330-0526/02 MechPla Mechanika plastů a kompozitů 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 330-0502/04 MKP MKP a MHP 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 338-0546/02 MPsPT Modelování proudění s přenosem tepla 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 330-0501/02 TP Teorie pružnosti 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 470-8341/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 310-3140/03 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+1 1 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 330-0519/02 AKUME Akustická měření 2 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 330-0517/02 APMKP Aplikace MKP 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 330-0518/02 OPTMS Optimalizace mechanických soustav 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 330-0504/02 TPL Teorie plasticity 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 330-0506/02 VUzPaP Vybrané úlohy z pružnosti a plasticity 2 ZaZk 2+3 6 angličtina
Výběr v OSP 330-0503/02 ZLM Základy lomové mechaniky 2 ZaZk 3+2 6 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0500/04 CADII CAD II 2 KlZap 2+2 4 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 330-0520/02 Creep Creep a teplotní namáhání 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 330-0521/02 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+8 20 angličtina
Výběr v OSP 711-0527/04 SS Soft Skills I 2 KlZap 2+1 2 angličtina
Výběr v OSP 342-0659/02 Sp Spolehlivost 2 ZaZk 2+2 4 angličtina