Studijní plán – FS / N0719A270009 / S02 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programN0719A270009 – Robotika
FakultaFakulta strojníSpecializaceS02 – Konstrukce robotické techniky
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 354-0609/01 CAD2 CAD 2 - pohybové analýzy mechanismů 1 KlZap 1+3 3 čeština
Výběr v OSP 354-0610/01 KRS1 Konstruování robotických subsystémů 1 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 310-3141/01 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 354-0625/01 MechR Mechanika robotů 1 ZaZk 1+2 2 čeština ZT
Výběr v OSP 352-0502/06 MaST Měřicí a senzorová technika 1 ZaZk 2+2 4 čeština MEK
Výběr v OSP 354-0601/01 PaZpRT Pohony a zdroje pro robotickou techniku 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ MEK
Výběr v OSP 330-0508/01 PaPII Pružnost a pevnost II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 354-0603/01 RS Robotizované systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ RSK
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 712-3501/01 EKRR/I Ekonomické a kulturní reálie Ruska I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3101/01 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0519/03 PS Procesní systémy 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0525/01 RV Racionalizace výroby 1 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0501/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt 1 KlZap 0+5 5 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 354-0648/01 CAD3 CAD 3 - Pevnostní analýzy 1 KlZap 1+3 3 čeština
Výběr v OSP 354-0613/01 Efk1 Efektory 1 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 354-0646/01 KC Konstrukční cvičení 1 KlZap 0+4 3 čeština
Výběr v OSP 354-0629/01 KRS2 Konstruování robotických subsystémů 2 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 354-0604/01 NEaDR Návrhy energetických a datových rozvodů 1 KlZap 0+4 5 čeština RSK
Výběr v OSP 354-0618/01 PRF1 Periferie 1 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 354-0611/01 TKaAT Technologičnost konstrukce a aditivní technologie 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 338-0541/02 TPaS Tekutinové prvky a systémy 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0525/01 RV Racionalizace výroby 1 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0501/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt 1 KlZap 0+5 5 angličtina
Výběr v OSP 712-3502/01 EKRR/II Ekonomické a kulturní reálie Ruska II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3102/01 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 310-3143/01 PDR Parciální diferenciální rovnice 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 310-3140/01 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+1 1 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 354-0639/01 CAD4 CAD 4 - pokročilé techniky 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0635/01 EFK2 Efektory 2 2 ZaZk 2+2 3 čeština PZ EFE
Výběr v OSP 354-0615/01 KMpR Konstrukční materiály pro robotiku 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ PZA
Výběr v OSP 354-0634/01 KRS3 Konstruování robotických subsystémů 3 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ EFE
Výběr v OSP 354-0643/01 PRF2 Periferie 2 2 KlZap 1+3 4 čeština PZ PZA
Výběr v OSP 354-0619/01 SRP Simulace robotizovaných pracovišť 2 KlZap 1+3 3 čeština
Výběr v OSP 340-0572/01 TBaND Technická bezdemontážní a nedestruktivní diagnostika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-8703/01 ZSU Základy strojového učení 2 KlZap 2+2 4 čeština ZT RSK
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 352-0544/02 PP Programovací prostředky 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0601/01 ZaSPProj Zahraniční studijní pobyt 2 KlZap 0+5 5 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 354-0608/01 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+22 18 čeština
Výběr v OSP 354-0605/01 Mechat Mechatronika 2 ZaZk 2+2 4 čeština ZT MEK
Výběr v OSP 354-0606/01 SR Soft robotika 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 354-0607/01 TPI Techniky podpory inovací 2 ZaZk 2+2 3 čeština PZ RSK
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0522/11 Kom Dov Komunikační dovednosti 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0505/06 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0527/18 SS Soft Skills I 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0609/10 ZSCH Základy společenského chování - etiketa 2 KlZap 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0601/01 ZaSPProj Zahraniční studijní pobyt 2 KlZap 0+5 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 ZaZk 1+3 3 čeština
Výběr v OSP 342-0660/03 VPzKZV Vybrané přednášky z konstrukce závodních vozidel 2 KlZap 3+0 2 čeština