Studijní plán – HGF / N2102 / 3904T022 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0435/02 FNSO Flotace nerostných surovin a odpadů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0450/01 ChMZNSaO Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0437/02 MB I Minerální biotechnologie I 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0451/06 OS Oborový seminář 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0850/01 PTŽP Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0448/02 RO Recyklace odpadů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0424/02 Aut.Ú Automatizace úpraven 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0749/05 BRM Bioremediace 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0262/06 ENS Ekonomika nerostných surovin 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0033/02 FCHP Fyzikálně-chemické procesy v technologii vody 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0429/02 MS Monitorovací systémy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0785/01 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0380/02 VizTP Vizualizace technologických procesů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0820/02 QM Management jakosti 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 545-0235/08 MARKE Marketing 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0016/02 SH Stavební hmoty 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0438/02 MBII Minerální biotechnologie II. 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0441/07 PRP Provozní praxe 2 Za 0 d+20 d 4 čeština
Výběr v OSP 546-0823/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0294/04 CP Čistší produkce 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0810/01 TM Termické metody odstraňování odpadů 2 Zk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0339/12 EkPod Ekonomika podniku 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 711-0520/02 ZáklChO Základy chování v organizaci 2 Za 0+2 3 čeština