Studijní plán – FEI / B0714A060010 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB0714A060010 – Telekomunikační technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 712-1150/01 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-2110/05 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 420-2016/04 TOI Teorie obvodů I 1 KlZap 8 h/s+6 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 440-2103/03 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 2 h/s+14 h/s 6 čeština PZ ZKT
Výběr v OSP 410-2204/03 VUEE Výroba a užití elektrické energie 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2400/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0 h/s+14 h/s 2 čeština ZT
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0120/02 Aa/I-FEI Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2018/03 EM Elektrická měření 1 KlZap 0+18 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 430-2201/05 EL Elektronika 1 KlZap 3 h/s+18 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 712-1151/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI – pokročilá úroveň (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-2201/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 420-2017/03 TOII Teorie obvodů II 1 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2079/01 ZAP Základy algoritmizace a programování 1 KlZap 0+21 h/s 5 čeština PZ ZKT
Výběr v OSP 711-0479/21 ZP Základy práva 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0121/02 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-2470/01 FPICT Fyzikální principy v ICT 2 ZaZk 0+17 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 712-1152/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI – pokročilá úroveň (komb.st.) 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 440-2207/01 KS I Komunikační sítě I 2 ZaZk 4 h/s+10 h/s 4 čeština PZ ZKT
Výběr v OSP 470-2111/05 MA2 Matematická analýza 2 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 440-2206/01 PSaM Přenosové systémy a média 2 ZaZk 8 h/s+16 h/s 6 čeština PZ ZKT
Výběr v OSP 711-0605/26 sociologie Sociologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 440-2104/01 ZDS Základy digitálních systémů 2 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština PZ ZKT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-2052/01 UPR Úvod do programování 2 KlZap 0 h/s+18 h/s 5 čeština ZT KB
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 470-2301/01 DIM Diskrétní matematika 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-2211/01 ESKT Elektronické systémy v komunikační technice 2 ZaZk 6 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-0122/02 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-2009/02 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1153/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI – pokročilá úroveň (komb.st.) 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 440-2208/01 KS II Komunikační sítě II 2 ZaZk 0+20 h/s 5 čeština PZ ZKT
Výběr v OSP 470-2404/03 ZS Základy statistiky 2 Za 0+8 h/s 2 čeština ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-2034/03 APPS Architektury počítačů a paralelních systémů 2 ZaZk 7 h/s+14 h/s 6 čeština ZT KB
Výběr v OSP 440-2210/01 SNKS Softwarové nástroje v komunikačních systémech 2 KlZap 0 h/s+14 h/s 5 čeština ZT TK
Výběr v OSP 440-2322/01 ÚKKZI Úvod do kvantové komunikace a zpracování informace 2 ZaZk 6 h/s+2 h/s 4 čeština ZT KB
Výběr v OSP 440-2209/01 ZFOT Základy fotoniky 2 ZaZk 6 h/s+2 h/s 5 čeština ZT TK
Výběr v OSP 460-2065/01 ZKB Základy kryptografie 2 KlZap 10 h/s+8 h/s 4 čeština ZT KB
Výběr v OSP 440-2107/01 ZSK Zpracování signálů v komunikacích 2 ZaZk 4 h/s+10 h/s 4 čeština ZT TK
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0123/02 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-2040/01 MIKT Měření v informačních a komunikačních technologiích 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-2204/01 PLP Programovatelné logické prvky 2 ZaZk 7 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-2205/01 RT I Radiokomunikační technika I 2 ZaZk 2 h/s+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2019/03 TAMZ I Tvorba aplikací pro mobilní zařízení I 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 440-2301/01 BP I Bakalářský projekt I 3 Za 0+4 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 440-2303/01 PD Přenos dat 3 ZaZk 2 h/s+26 h/s 6 čeština PZ ZKT
Výběr v OSP 440-2317/01 SS Spojovací systémy 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština PZ ZKT
Výběr v OSP 450-2092/01 VS Vestavěné systémy 3 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ ZKT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-2056/01 DS I Databázové systémy I 3 KlZap 3 h/s+18 h/s 4 čeština ZT KB
Výběr v OSP 440-2306/01 PřS Přístupové sítě 3 ZaZk 4 h/s+6 h/s 4 čeština ZT TK
Výběr v OSP 440-2320/01 ZBK Základy bezpečnosti v komunikacích 3 KlZap 2 h/s+16 h/s 4 čeština ZT KB
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 440-2302/01 MT I Mikropočítačová technika I 3 ZaZk 4 h/s+8 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 440-2316/01 RS I Rádiové sítě I 3 ZaZk 4 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2024/03 VIA Vývoj internetových aplikací 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2064/01 ZSU Základy strojového učení 3 KlZap 14 h/s+0 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 440-2308/01 BP II Bakalářský projekt II 3 Za 0+4 h/s 12 čeština PZ
Výběr v OSP 440-2319/01 BSS Bezdrátové senzorové sítě 3 ZaZk 6 h/s+12 h/s 4 čeština PZ ZKT
Výběr v OSP 440-2315/03 PKS I Praktikum komunikačních sítí I 3 KlZap 8 h/s+12 h/s 5 čeština PZ ZKT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 440-2309/01 OPTE Optoelektronika 3 ZaZk 2 h/s+14 h/s 5 čeština ZT TK
Výběr v OSP 460-2040/03 PB Počítačová bezpečnost 3 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština ZT KB
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 440-2310/01 KEZ Konstrukce elektronických zařízení 3 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-2323/01 LOOÚ Legislativa a ochrana osobních údajů v komunikacích 3 KlZap 2 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 440-2324/01 RaT I Radarová technika I 3 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-2321/01 VIR I Virtualizace I 3 ZaZk 4 h/s+10 h/s 4 čeština