Studijní plán – FEI / B0541A170008 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB0541A170008 – Výpočetní a aplikovaná matematika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
SZZ-B-VAM - Aplikovaná matematika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 470-2205/03 LA Lineární algebra 1 ZaZk 12 h/s+12 h/s 7 čeština ZT AM
Výběr v OSP 470-2110/01 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 15 h/s+15 h/s 8 čeština ZT AM
Výběr v OSP 470-2111/07 MA2 Matematická analýza 2 1 ZaZk 16 h/s+16 h/s 8 čeština ZT AM
Výběr v OSP 470-2301/05 DIM Diskrétní matematika 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština ZT AM
Výběr v OSP 470-2115/01 MA3 Matematická analýza 3 2 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 čeština ZT AM
Výběr v OSP 470-2204/03 ALG Algebra 3 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština ZT AM

K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty, získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.
Státní závěrečná zkouška má tři části:
1. obhajoba bakalářské práce,
2. zkouška z předmětu Aplikovaná matematika, ve které se ověřují znalosti z jednotlivých základních teoretických předmětů,
3. zkouška z předmětu Výpočetní matematika a informatika, ve které se ověřují znalosti z předmětů profilujícího základu.
Při hodnocení se u obou předmětů bere v úvahu:
• průměr hlavních předmětů programu (povinné předměty),
• zodpovězení otázky z vyhlášených tematických okruhů, viz https://www.fei.vsb.cz/470/cs/ sekce Studium.

SZZ-B-VAM - Výpočetní matematika a informatika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 470-2210/01 NLA1 Numerická lineární algebra 1 1 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 čeština PZ VMI
Výběr v OSP 470-2211/03 NLA2 Numerická lineární algebra 2 2 Za 0+8 h/s 3 čeština PZ VMI
Výběr v OSP 470-2405/01 PRA Pravděpodobnost 2 ZaZk 12 h/s+8 h/s 7 čeština PZ VMI
Výběr v OSP 470-2108/01 ODR Obyčejné diferenciální rovnice 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština PZ VMI
Výběr v OSP 470-2401/03 STA1 Statistika I 2 ZaZk 9 h/s+9 h/s 6 čeština PZ VMI
Výběr v OSP 470-2501/03 NM Numerické metody 3 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština PZ VMI

K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty, získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.
Státní závěrečná zkouška má tři části:
1. obhajoba bakalářské práce,
2. zkouška z předmětu Aplikovaná matematika, ve které se ověřují znalosti z jednotlivých základních teoretických předmětů,
3. zkouška z předmětu Výpočetní matematika a informatika, ve které se ověřují znalosti z předmětů profilujícího základu.
Při hodnocení se u obou předmětů bere v úvahu:
• průměr hlavních předmětů programu (povinné předměty),
• zodpovězení otázky z vyhlášených tematických okruhů, viz https://www.fei.vsb.cz/470/cs/ sekce Studium.

B-VAM - Výpočetní a aplikovaná matematika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-2052/03 UPR Úvod do programování 1 KlZap 0+18 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-2104/01 ZDS Základy digitálních systémů 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 480-2400/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0 h/s+14 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-2101/03 ZMA Základy matematiky 1 Za 0 h/s+10 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 460-2001/05 ALG I Algoritmy I 1 KlZap 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-2109/04 MAMA Matematická analýza s Maplem 1 KlZap 10 h/s+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 480-2410/01 FYI Fyzika I 2 ZaZk 0+18 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 460-2034/03 APPS Architektury počítačů a paralelních systémů 2 ZaZk 7 h/s+14 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-2005/03 UTI Úvod do teoretické informatiky 2 ZaZk 0+21 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 470-2601/03 BCI Bakalářský projekt I 3 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2006/03 POS Počítačové sítě 3 ZaZk 23 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 470-2602/03 BKII Bakalářský projekt II 3 Za 0+12 h/s 12 čeština
Výběr v OSP 470-2406/01 MN Modely s neurčitostí 3 KlZap 0+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2039/03 SOS Správa operačních systémů 3 KlZap 0 h/s+12 h/s 4 čeština

1.ročník
• Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku. Studenti v opakovaném 1. ročníku musí splnit všechny předměty zimního semestru zapsané do 1. ročníku, aby mohli pokračovat v letním semestru.
• Minimální počet kreditů nutný pro postup do 2. ročníku je 40 kreditů.

2. ročník
• Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
• Studenti si zapisují ve 2., 3. ročníku všechny povinné a povinně volitelné předměty a vybrané volitelné předměty tak, aby získali 60 kreditů za každý ročník.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na Katedře aplikované matematiky.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.

3. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Pro absolvování předmětů Bakalářský projekt 1 a 2 se předpokládá zpracování tématu z katedry. Po dohodě je možno zpracovat i vlastní navržené téma.

B-VAM - Bezpečnost (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština

Předmět si zapisují všichni studenti povinně, po ověření znalostí jsou studenti poučení ve smyslu ustanovení §4, Vyhl. 50/1978 Sb. a mohou provádět činnost na el. zařízeních v laboratořích FEI.
Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.

B-VAM - Cizí jazyky (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1150/01 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1151/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI – pokročilá úroveň (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1152/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI – pokročilá úroveň (komb.st.) 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1153/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI – pokročilá úroveň (komb.st.) 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština

Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Úroveň jazyka (a - začátečníci, b – pokročilí). Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň. Pro změnu úrovně jazyka kontaktujte neprodleně studijní oddělení.

B -VAM - Společenské vědy (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0203/13 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0605/26 sociologie Sociologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština

Studenti musí absolvovat 2 společenskovědní předměty v uvedené kombinaci.

B-VAM - Odborné předměty (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-2055/01 OOP Objektově orientované programování 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 460-2009/04 SWI Úvod do softwarového inženýrství 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2003/04 ALG II Algoritmy II 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 480-2420/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 0 h/s+18 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 460-2058/01 JAVA I Programování v Java I 2 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 460-2068/01 C++ I Programování v C++ I 2 KlZap 0+14 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2062/01 JAVA II Programování v Java II 2 KlZap 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 460-2066/01 STD Sazba technických dokumentů 2 KlZap 0 h/s+14 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 460-2060/01 SKJ Skriptovací jazyky 2 KlZap 0+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2056/01 DS I Databázové systémy I 3 KlZap 3 h/s+18 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2016/05 OSY Operační systémy 3 ZaZk 11 h/s+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 460-2022/03 SPR Seminář z programování 3 KlZap 0 h/s+18 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2021/03 ZPG Základy počítačové grafiky 3 ZaZk 9 h/s+9 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2064/01 ZSU Základy strojového učení 3 KlZap 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 460-2028/03 PDS Paralelní a distribuované systémy 3 KlZap 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2040/03 PB Počítačová bezpečnost 3 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 470-2302/01 TC Teorie čísel 3 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2069/01 VPSI Vybrané partie ze softwarového inženýrství 3 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2070/01 ZAO Základy analýzy obrazu 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština

B-VAM - Cizí jazyky (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0120/02 Aa/I-FEI Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0121/02 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0122/02 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0123/02 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština