Studijní plán – HGF / B0719A290001 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB0719A290001 – Voda – strategická surovina
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0524/01 CH Chemie 1 ZaZk 16 h/s+12 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 541-0028/22 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0132/01 UDH Úvod do hydrosféry 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0133/01 CAD Základy CAD pro vodní hospodářství 1 KlZap 4 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 548-0057/05 ZGIF Základy geoinformatiky 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0400/03 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2195/02 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2595/02 Rc/I-HGF Jazyk ruský c/I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2755/02 Šc/I Jazyk španělský c/I (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2395/02 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 548-0004/10 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0004/23 G Geodézie 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0024/02 KvP Koučink v praxi 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 230-0404/03 MI Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0321/02 MAK Meteorologie a klimatologie 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 541-0025/15 VG Všeobecná geologie 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ HHP
Výběr v OSP 541-4000/01 ZGCH Základy geochemie 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2196/02 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2596/02 Rc/II-HGF Jazyk ruský c/II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2756/02 Šc/II Jazyk španělský c/II (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2396/02 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8510/03 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0069/10 HG Hydrogeologie 2 ZaZk 12 h/s+8 h/s 5 čeština PZ HHP
Výběr v OSP 230-0405/03 MII Matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0075/01 VSV Vlastnosti a složení vod 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština PZ THV
Výběr v OSP 546-0073/01 ZHY Základy hydrologie 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2197/02 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2597/02 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2757/02 Šc/III Jazyk španělský c/III (komb.st.) 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 548-0093/02 KMG Kvantitativní metody v geografii 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 712-2397/02 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0849/03 VEA Vzorkování pro environmentální analýzy 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0009/07 ZDGIS Zpracování dat v GIS 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0366/05 EX Exkurze 2 Za 0+40 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 338-0008/03 Hydro Hydromechanika 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0083/01 UPV Úprava vody 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština PZ THV
Výběr v OSP 546-0138/01 VOD Vodárenství 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ HV
Výběr v OSP 546-0135/01 MBH Základy hydrobiologie a mikrobiologie 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0134/01 ZS Základy stokování 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ HV
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0120/02 GHZ Geohazardy 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 548-0048/06 GNPS Globální navigační a polohové systémy 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2198/02 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2598/02 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2758/02 Šc/IV Jazyk španělský c/IV (komb.st.) 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0139/01 KFP Komunikace ve firemní praxi 2 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2398/02 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-0404/18 OOP Občanské a obchodní právo 2 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0342/08 SVŽP Stav a vývoj ŽP v ČR 2 Zk 8 h/s+0 3 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0362/03 ČOV Čištění odpadních vod 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština PZ THV
Výběr v OSP 541-4002/01 HGP Hydrogeologická praxe 3 Za 0+120 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0088/06 IaB Informatika a bibliografie 3 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 541-0425/09 TPP Technické průzkumné práce 3 ZaZk 12 h/s+8 h/s 6 čeština PZ HHP
Výběr v OSP 546-0772/04 UT Úpravy toků 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština PZ HV
Výběr v OSP 546-0484/02 VHZ Vodohospodářská zařízení 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ HV
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0136/01 KZVH Klimatické změny a vodní hospodářství 3 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0026/02 KUP Krajinné a územní plánování 3 KlZap 4 h/s+4 h/s 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0409/06 OV Ochrana vod 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ THV
Výběr v OSP 541-4001/01 RHG Regionální hydrogeologie 3 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština PZ HHP
Výběr v OSP 546-0388/09 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+8 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 546-0696/02 VvK Voda v krajině 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0137/01 VHP Vodohospodářská praxe 3 Za 0+120 h/s 6 čeština