Studijní plán – HGF / N0532A330037 / - / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programN0532A330037 – Inženýrská geodézie
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Geodézie a Vyšší geodézie (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 544-0095/06 FGG Fyzikální geodézie a geofyzika 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština PZ GEV
Výběr v OSP 544-0081/05 GS Geodetické sítě 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština PZ GEV
Výběr v OSP AGE 544-0013/07 VG Vyšší geodézie 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština PZ GEV
Výběr v OSP AGE 544-0013/08 VG Vyšší geodézie 1 ZaZk 18 h/s+0 5 angličtina PZ GEV
Výběr v OSP 544-0115/05 CG Kosmická geodézie 1 ZaZk 9 h/s+9 h/s 5 čeština PZ GEV
Výběr v OSP 544-0012/02 VyPo Vyrovnávací počet 1 ZaZk 16 h/s+10 h/s 5 čeština ZT GEV

Inženýrská geodézie (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 544-0176/01 APGM Analýza přesnosti geodetických měření 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT IGE
Výběr v OSP 544-0177/01 MSP Měření ve stavebnictví a průmyslu 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština PZ IGE
Výběr v OSP 544-0125/03 MtrvG Metrologie v geodézii 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština PZ IGE

Sběr, evidence a interpretace dat (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 544-0172/01 KTR Kartografická tvorba a reprodukce 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština PZ SID
Výběr v OSP 544-0175/01 LFTLS Letecká fotogrammetrie a TLS 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština PZ SID
Výběr v OSP 544-0158/02 DPZ Dálkový průzkum Země 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština PZ SID
Výběr v OSP 544-0178/01 KNVSS Katastr nemovitostí pro veřejnou a státní správu 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština PZ SID

Povinné předměty (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 230-0403/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0174/01 OP3 Oborová praxe III 1 Za 0+160 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 480-8530/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 544-0044/05 VvT4 Výuka v terénu IV 2 Za 0+80 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 544-0179/01 ZE Zeměměřická exkurze 2 Za 0+16 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 544-0093/08 MPaD Měření pohybů a deformací 2 KlZap 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 544-0108/08 OS Oborový seminář 2 Za 0+40 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 544-0035/02 SemDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+48 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 541-0025/15 VG Všeobecná geologie 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština

Student je povinen absolvovat všechny předměty tohoto bloku

Ostatní povinně volitelné (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 12Min. předmětů: 3
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 544-0173/01 DMPS Důlní měřictví v podzemním stavitelství 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0063/03 VD Vlivy dobývání na důlní díla a povrch 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0139/02 KFP Komunikace ve firemní praxi 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 541-0057/22 NZ Nauka o Zemi 1 Zk 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-3103/01 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence 1 Za 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 542-0322/07 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0484/02 VHZ Vodohospodářská zařízení 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština