Studijní plán – HGF / B2102 / 2102R001 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB2102 - Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102R001 - Ekonomika a řízení v oblasti surovin
Typ studiabakalářskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Ekonomika a řízení v oblasti sur. 2.r. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0058/02 GIT Geoinformační technologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0404/17 OOP Občanské a obchodní právo 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0514/04 OH Odpadové hospodářství 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0305/05 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 2+2 5 čeština

PV - Ekonomika a řízení v oblasti sur. 3. r. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0262/05 ENS Ekonomika nerostných surovin 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0088/04 IaB Informatika a bibliografie 3 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0074/02 MV Marketingový výzkum 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0423/08 Sss Státní správa a samospráva 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0433/01 ZÚNS Základy úpravy nerostných surovin 3 ZaZk 2+2 5 čeština

P - Ekonomika a řízení v oblasti surovin (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8510/03 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 545-0076/01 DS Daňová soustava 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0062/08 MKn Mapy a katastr nemovitostí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0235/10 MARKE Marketing 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 230-0405/01 MII Matematika II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0184/01 PES Projektování ekonomických systémů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0250/05 EKSTA Ekonomická statistika 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0082/01 FŘPP Finanční řízení průmyslového podniku 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0166/01 UPM Účetnictví pro manažery 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0291/07 AVT I Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi I. 3 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 542-0202/11 DL Dobývání ložisek 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0143/01 PM Personální management 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0135/01 PP Podnikatelský projekt 3 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0205/03 PraxBcP Praxe pro vypracování Bc práce 3 Za 0+5 d 0 čeština
Výběr v OSP 545-0067/02 ZMNG Základy managementu 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0276/04 PaSP Prognostika a strategie podniku 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 545-0204/05 SemBcP Seminář k Bc práci 3 Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP 545-0293/03 SysC Systémy cen 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 545-0161/01 WMT Webové a mobilní technologie 3 KlZap 2+2 5 čeština

V - Ekonomika a řízení v oblasti surovin 1.-3. roč. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. roč. A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2. roč. B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3.roč. A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3.roč. 3 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3.roč. B 3 Za 0+2 0 čeština

Cizí jazyky- 2. ročník (povinně volitelný)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2187/01 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2587/01 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2787/01 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2387/01 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2188/01 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2588/01 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2788/01 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2388/01 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština

Student si musí povinně zapsat na oba semestry jeden z uvedených cizích jazyků, který číselně navazuje na cizí jazyk zapsaný v letním semestru 1. ročníku.