Studijní plán – HGF / B2102 / 2102R006 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102R006 – Technologie a hospodaření s vodou
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8510/03 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 617-1011/04 HACh Hydrochemie a analýza vod I 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0405/03 MII Matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0089/03 VhZ II Vodohospodářská zařízení II 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0060/04 ZG Základy geografie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2197/01 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2597/01 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2797/01 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2397/01 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 617-0016/05 OCHBCH Organická chemie a biochemie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0849/01 VEA Vzorkování pro environmentální analýzy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0008/03 Hydro Hydromechanika 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0399/01 MB I Mikrobiologie I 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0350/02 OEx Oborová exkurze 2 Za 0 d+3 d 1 čeština
Výběr v OSP 541-0181/01 ST Statistika 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0681/05 TV I Technologie vody I 2 ZaZk 9 h/s+9 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0069/07 AP Aplikované programování 2 KlZap 3 h/s+9 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0442/03 GP Geometrie na počítači 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-2198/01 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2598/01 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2798/01 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2398/01 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0061/01 EZV Exkurze z předmětu Zásobování vodou 3 Za 0 h/s+1 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0683/04 HV I Hospodaření s vodou I 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0685/04 TV II Technologie vody II 3 ZaZk 9 h/s+9 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0772/03 UT Úpravy toků 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0485/03 ZV Zásobování vodou 3 Zk 15 h/s+0 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0069/01 BPV Bezpečnost a provozování vodohospodářských zařízení 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0088/04 IaB Informatika a bibliografie 3 KlZap 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0527/01 MB II Mikrobiologie II 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0409/05 OV Ochrana vod 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0134/01 SMTV Statistické metody pro zpracování dat 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0721/03 HGF Čerpací technika a potrubí 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0388/04 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0 h/s+20 h/s 10 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0024/01 KvP Koučink v praxi 3 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0521/01 MonitorZP Monitorování životního prostředí 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0763/04 UHP Úpravnictví a hydroseparační procesy 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština