Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T006 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programN2102 - Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T006 - Technologie a hospodaření s vodou
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Technologie a hospodaření s vodou (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0775/01 TV III Technologie vody III 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0696/01 VvK Voda v krajině 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0092/02 HtV Hydrotechnická vybavenost 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0838/01 OS Oborový seminář 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 546-0823/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 čeština

PV - Technologie a hospodaření s vodou (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0812/01 BB Balneotechnika a balneologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0813/02 ExBB Exkurze z balneotechniky a balneologie 2 Za 0 d+3 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0686/03 Htox Hydrotoxikologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0239/04 MHP Management v hospodářské praxi 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0221/08 OCHPN Ochrana půd 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0842/01 PVnZP Posuzování vlivů na životní prostředí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0738/04 AVH Antropogenní vlivy na hydrosféru 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 030-0068/01 HSŘVH Havarijní stavy a řízení vodního hospodářství 2 ZaZk 2+2 5 čeština

V - Technologie a hospodaření s vodou (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-1009/02 AVH Automatizace ve vodním hospodářství 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2.roč.navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2.roč.navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

Cizí jazyky ŠP-THV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0806/01 ŠM-HGF 2 Manažerská španělština 2 – HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0804/01 ŠZ-HGF 2 Španělština pro začátečníky 2 - HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština