Studijní plán – FAST / N0732A260015 / - / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programN0732A260015 – Stavební inženýrství - Městské inženýrství
FakultaFakulta stavebníSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 229-0225/01 ENB Energetická náročnost budov 1 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 222-0500/01 IS Inženýrské sítě 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština OdR
Výběr v OSP 222-0503/01 MOD Modelování rozvoje území 1 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 030-0085/01 RaSSTI Rozvoj a spolehlivost staveb technické infrastruktury 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0504/01 TPS Tvorba prostředí a sídel 1 KlZap 0+9 h/s 2 čeština ODP
Výběr v OSP 222-0501/01 VI1 Veřejná infrastruktura I. 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština ODP
Výběr v OSP 222-0502/01 ZUR Zásady udržitelného rozvoje sídel 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ODP
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 205-0301/02 TEIN Technická informatika KlZap 0 h/s+12 h/s 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 221-0304/01 BK Betonové konstrukce 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0505/01 INV Investiční procesy 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština EMI
Výběr v OSP 221-0303/01 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0509/01 PRJ Projekt 1 Za 0+9 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 222-0508/01 REG Regenerace brownfields 1 ZaZk 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 222-0507/01 SEK Stavebně ekonomická příprava staveb 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština EMI
Výběr v OSP 222-0506/01 VI2 Veřejná infrastruktura II. 1 KlZap 16 h/s+0 5 čeština OdR
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 205-0301/02 TEIN Technická informatika KlZap 0 h/s+12 h/s 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 222-0511/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+4 15 čeština
Výběr v OSP 030-0068/04 HSŘVH Havarijní stavy a řízení vodního hospodářství 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 223-0097/01 EIA Posuzování vlivu staveb na ŽP 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0510/01 SPMI Stavební právo v městském inženýrství 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština OdR
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 205-0301/02 TEIN Technická informatika KlZap 0 h/s+12 h/s 3 čeština