Studijní plán – FEI / B2649 / 3901R039 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB2649 – Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3901R039 – Biomedicínský technik
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-8404/01 AN Anatomie 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 450-2052/01 EVP Efektivní využití počítačů 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 420-2022/01 EO I Elektrické obvody I 1 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 712-0141/01 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň (BME) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 450-8407/01 JLaOT Jazyk latinský a odborná terminologie 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-2102/01 MA 1 Matematická analýza I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 410-2101/01 TEDO Technická dokumentace 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 450-2049/02 UNIS Úvod do nemocničních informačních systémů 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 480-2400/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-2101/01 ZMA Základy matematiky 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-2018/01 EM Elektrická měření 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 420-2023/01 EO II Elektrické obvody II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 480-2410/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 450-8405/01 FaPF Fyziologie a patologická fyziologie 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 712-0142/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň (BME) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 450-8401/01 KPTDN Klinická propedeutika a technika v diagnostice nemocí 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 470-2201/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 450-2041/01 ZPŘS Základy programování řídicích systémů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-8425/01 PTKPH Přístrojová technika a kompenzační pomůcky u handicapovaných 1 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 450-8423/01 ZMI Základy mikrobiologie a imunologie 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-2024/01 EO III Elektrické obvody III 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0143/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň (BME) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-2103/01 MA2 Matematická analýza II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2002/01 MaS Matlab a simulace 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2005/01 MZD Měření a zpracování dat 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-8403/01 PAT Patologie 2 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 450-2013/01 SSB Snímače a senzory v biomedicíně 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 450-2004/01 TEP 1 Technika elektronických přístrojů 1 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-8410/01 VMPTICH Vyšetřovací metody a přístrojová technika v interních a chirurgických oborech 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-8426/01 AUD Audiometrie 2 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 480-2480/01 BIFY Biofyzika 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 450-2017/01 BTE Biotelemetrie 2 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 450-8424/01 CN Civilizační nemoci 2 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 480-2420/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 712-2901/01 CNa/I Jazyk čínský a/I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0405/01 JN-I Jazyk německý I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 450-8427/01 RPZPA Riziko pracovní zátěže pohybového aparátu 2 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-8415/01 FPT Fyzikální a přístrojová technika nukleární medicíny 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 460-2032/01 ISZ Informační systémy ve zdravotnictví 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0144/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň (BME) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 450-2006/01 MEP Měření na elektronických přístrojích 2 ZaZk 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 450-8433/01 PPZO První pomoc a základy ošetřovatelství 2 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 450-2043/01 SŘPDP Souvislá řízená praxe - diagnostické přístroje 2 Za 0+50 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-2045/01 SŘPLP Souvislá řízená praxe - laboratorní přístroje 2 Za 0+20 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-2044/01 SŘPTP Souvislá řízená praxe - terapeutické přístroje 2 Za 0+30 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-2051/01 UMV Úvod do metodologie výzkumu 2 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 450-8414/01 VMPTU Vyšetřovací metody a přístrojová technika v urgentní medicíně 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2007/01 ZEP1 Zdravotnické elektrické přístroje 1 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2902/01 CNa/II Jazyk čínský a/II 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0406/01 JN-II Jazyk německý II 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 450-8428/01 VMPTOL Vyšetřovací metody a přístrojová technika v očním lékařství 2 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 450-8429/01 VMPTR Vyšetřovací metody a přístrojová technika v rehabilitaci 2 ZaZk 1+2 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-2020/03 BS1 Bakalářský seminář 1 3 Za 0+2 8 čeština
Výběr v OSP 450-8419/01 RLP Radiologické přístroje 3 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 450-8418/01 RTP Radioterapeutické přístroje 3 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 450-2009/01 SaS Signály a soustavy 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 450-2012/01 SMŘ Systémy monitorování a řízení 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-8431/01 ZPEvZ Základy psychologie a etika ve zdravotnictví 3 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 450-2010/01 ZEP2 Zdravotnické elektrické přístroje 2 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2903/01 CNa/III Jazyk čínský a/III 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0407/01 JN-III Jazyk německý III 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-2064/01 PVaT1 Popularizace vědy a techniky 1 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-2021/01 BS2 Bakalářský seminář 2 3 Za 0+3 8 čeština
Výběr v OSP 450-8416/01 HaE Hygiena a epidemiologie 3 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 450-8432/01 KOM Komunikace 3 Za 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 450-2050/02 VZMZT Veřejné zdravotnictví a management zdravotnické techniky 3 KlZap 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 420-2010/02 ZEP Základní elektrotechnické předpisy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-8422/01 ZP Zdravotnické právo 3 Za 1+0 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-2064/01 PVaT1 Popularizace vědy a techniky 1 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2904/01 CNa/IV Jazyk čínský a/IV 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0408/01 JN-IV Jazyk německý IV 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 420-2020/01 PEO Praktika z elektronických obvodů 3 KlZap 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 čeština