Studijní plán – FEI / B3973 / - / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB3973 – Automobilové elektronické systémy
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - AES (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 712-0124/01 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-2110/05 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 420-2016/04 TOI Teorie obvodů I 1 KlZap 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 440-2103/03 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-2052/01 UPR Úvod do programování 1 KlZap 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 480-2400/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 460-2001/05 ALG I Algoritmy I 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2018/03 EM Elektrická měření 1 KlZap 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 430-2201/05 EL Elektronika 1 KlZap 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 712-0125/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-2201/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-2055/01 OOP Objektově orientované programování 1 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 711-0479/21 ZP Základy práva 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-2404/03 ZS Základy statistiky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 430-8731/01 AE1 Automobilová elektronika I 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 480-2410/01 FYI Fyzika I 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 712-0126/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-2111/05 MA2 Matematická analýza 2 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 430-2221/03 SP1a Semestrální projekt Ia 2 Za 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 450-2028/05 VI1 Virtuální instrumentace I 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 430-2203/05 ČMT1 Číslicová a mikroprocesorová technika I 2 KlZap 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 712-0127/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 430-2222/03 SP1b Semestrální projekt Ib 2 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 430-2224/01 SSPA Senzorické systémy pro automobily 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0346/01 StA Stavba automobilů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-2049/01 URKAS Úvod do řízení kvality automobilových systémů 2 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 430-2223/01 VEAS1 Výkonová elektronika automobilových systémů I 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 430-2321/01 BSe1 Bakalářský seminář 1 3 Za 0+3 8 čeština
Výběr v OSP 340-0338/04 CPD1 CAD - průmyslový design I 3 KlZap 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 430-2324/01 EPAS Elektrické pohony automobilových systémů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 430-2323/03 MaSAS Modelování a simulace automobilových systémů 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 460-2006/03 POS Počítačové sítě 3 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 410-2204/03 VUEE Výroba a užití elektrické energie 3 KlZap 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 430-2322/01 BSe2 Bakalářský seminář 2 3 Za 0+3 8 čeština
Výběr v OSP 430-2325/01 MTAS Měření a testování automobilových systémů 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-2040/03 PB Počítačová bezpečnost 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-2009/04 SWI Úvod do softwarového inženýrství 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-2048/01 URA Uživatelská rozhraní v automobilech 3 ZaZk 2+2 6 čeština

PV - AES (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0203/13 DVT Dějiny vědy a techniky 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0103/26 FIL Filozofie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0303/26 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0501/25 PSYCH-1 Psychologie I. 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0605/26 sociologie Sociologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0527/15 SS Soft Skills I 2 Za 0+2 2 čeština

V - AES (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0120/01 Aa/I-FEI Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0121/01 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0122/01 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2901/01 CNa/I Jazyk čínský a/I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0405/01 JN-I Jazyk německý I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0123/01 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2902/01 CNa/II Jazyk čínský a/II 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0406/01 JN-II Jazyk německý II 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 460-2016/03 OSY Operační systémy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-2903/01 CNa/III Jazyk čínský a/III 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0407/01 JN-III Jazyk německý III 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2904/01 CNa/IV Jazyk čínský a/IV 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0408/01 JN-IV Jazyk německý IV 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-2064/01 PVaT1 Popularizace vědy a techniky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 čeština

Předmět Popularizace vědy a techniky 1 může být zájemcům zapsán na oborové katedře až po dohodě s garantem programu/oboru.
Předmět Úvod do anglické obchodní a technické korespondence si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapisují na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z anglického jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky anglického jazyka).
Studenti si mohou předmět zapsat během studia na FEI (Bc+Nmgr) pouze jednou. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat Katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyta, následují studenti navazujícího magisterského studia. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na Katedře jazyků.

V - Tělesná výchova a kurzy (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština