Studijní plán – FEI / N2661 / - / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programN2661 – Projektování elektrických systémů a technologií
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - PEST (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4025/01 MSS I Modelování silnoproudých systémů I 1 ZaZk 7 h/s+7 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 410-4207/01 OAR Ochrany a automatiky v rozvodu 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4114/01 PEDS Projektování elektrických distribučních sítí 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4017/01 UFB Úvod do funkční bezpečnosti 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4019/02 EK Elektromagnetická kompatibilita výkonových systémů 1 ZaZk 7 h/s+7 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 470-4407/03 MTS Matematická teorie spolehlivosti 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4015/01 MSS II Modelování silnoproudých systémů II 1 ZaZk 7 h/s+7 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 420-4018/01 OSJP II Osvětlovací soustavy a jejich projektování II 1 KlZap 7 h/s+7 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4016/01 PSR Procesy v systému Reliance 1 ZaZk 4 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4026/01 VKED Vybrané kapitoly z elektrodynamiky 1 ZaZk 7 h/s+7 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4021/01 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 420-4007/01 EED Elektroenergetika v dopravě 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 420-4027/01 NZI Návrh zabezpečovací infrastruktury 2 ZaZk 7 h/s+7 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4020/01 PEP Projektování elektrických pohonů 2 ZaZk 7 h/s+7 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4022/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+20 h/s 20 čeština
Výběr v OSP 420-4024/01 RP Řízená praxe ve smluvních organizacích 2 Za 0+40 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4023/01 ZPS1 Zabezpečovací a protipožární systémy 1 2 KlZap 7 h/s+7 h/s 4 čeština

1. ročník
Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
Studenti si zapisují v 1. a 2. ročníku povinné a povinně volitelné předměty dle pokynů, které obdrží na sekretariátě katedry Elektroenergetiky nebo je získají z www stránek této katedry. Studenti si zapisují volitelné předměty podle doporučení oborové katedry v souvislosti se zaměřením své diplomové práce.
Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.

2. ročník
Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.
Předměty SZZ pro zaměření:
Projektování
Procesy modelování a řízení systémů
Součástí studijního plánu v obou ročnících jsou i plánované exkurze.

V - PEST (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4018/01 NRR Navrhování a realizace regulátorů 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-4111/01 PMD Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4105/01 TEZ Technologie elektronických zařízení 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-4118/01 EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4006/01 LOEP Lineární obvody s elektronickými prvky 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4011/01 MSP Měřící systémy a jejich programování 1 ZaZk 0 h/s+14 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 410-4206/01 ŘES Řízení elektrizačních soustav 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 430-4206/01 SPMV Servopohony malých výkonů 2 ZaZk 2 h/s+15 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4202/01 SaD Spolehlivost a diagnostika 2 ZaZk 4 h/s+8 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 440-4112/01 VE Vysokofrekvenční elektronika 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-4208/01 ER Energetické rušení ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4014/01 DTS Diagnostické a testovací systémy ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4036/01 MITŘ Moderní informační technologie pro řízení ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština