Studijní plán – FEI / B2647 / 2612R025 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB2647 – Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612R025 – Informatika a výpočetní technika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Informatika a výp. technika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-2301/01 DIM Diskrétní matematika 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-2207/01 KS I Komunikační sítě I 2 ZaZk 4 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0605/26 sociologie Sociologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 460-2034/03 APPS Architektury počítačů a paralelních systémů 2 ZaZk 7 h/s+14 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-2202/01 TS Telekomunikační sítě 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 460-2005/05 UTI Úvod do teoretické informatiky 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-2007/01 BP I Bakalářský projekt I 3 Za 0 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2006/01 POS Počítačové sítě 3 ZaZk 0 h/s+15 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-2008/01 BP II Bakalářský projekt II 3 Za 0 h/s+10 h/s 12 čeština

2. ročník
• Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd
• Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk.
• Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
• Studenti si zapisují všechny povinné a povinně volitelné předměty pro daný ročník.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Zvolený předmět z jiného studijního plánu schvaluje garant oboru a student si musí podat písemnou žádost na oborovou katedru.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo na www stránkách této katedry (www.cs.vsb.cz).
• Oborovou katedrou je Katedra informatiky.

3. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Studenti si zapisují všechny povinné a povinně volitelné předměty pro daný ročník.
• Zvolený předmět z jiného studijního plánu schvaluje garant oboru a student si musí podat písemnou žádost na oborovou katedru.
• Studenti 3. roč., kteří budou v AR 2021/2022 opakovat případně některý z předmětů 2. ročník se řídí níže uvedeným:
Nevykonaný předmět - musí si zapsat a absolvovat
460-2034/01 Architektury poč. a paralel. systémů - 460-2034/03 Architektury poč. a paralel. syst. (LS)
470-2301/01 Diskrétní matematika - 470-2301/01 Diskrétní matematika (spojeno předmětem
470-2301/03 Diskrétní matematika)
440-2202/01 Telekomunikační sítě - 440-2207/01 Komunikační sítě I (ZS)- pokud mají studenti z předmětu TS zápočet, absolvují pouze zkoušku z tohoto předmětu a předmět KS I jim bude zrušen.
460-2005/05 Úvod do teoretické informatiky - 460-2005/05 Úvod do teoretické informatiky (spojeno s
předmětem 460-2005/03 Úvod do teoretické informatiky)
460-2009/02 Úvod do softwarového inženýrství - 460-2009/04 Úvod do softwarového inženýrství (LS)
460-2010/01 Programovací jazyky I - 460-2058/01 Programování v Java I
460-2035/02 Úvod do databázových systémů - 460-2035/02 Úvod do databázových systémů (spojeno s
předmětem 460-2056/01 Databázové systémy I, ZS)
460-2012/01 Programovací jazyky II - 460-2057/01 Programování v C# I
460-2013/02 Databázové a informační systémy - 460-2013/02 Databázové a informační systémy (spojeno s
předmětem 460-2059/01 Databázové systémy II, ZS)

• Informace k organizaci studia jsou dostupné na stránkách oborové katedry v sekci Studium/Kombinované studium.
• K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty, získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.
• Součástí státní závěrečné zkoušky je:
o obhajoba bakalářské práce
o zkouška z předmětu Informační a komunikační technologie (může být přihlédnuto k průměru známek z povinných předmětů programu)
o zkouška z předmětu Informatika a výpočetní technika (může být přihlédnuto k průměru známek z povinně volitelných předmětů oboru)
• Podrobnější informace jsou dostupné na stránkách www.cs.vsb.cz v sekci Studium.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Informatika a výp.technika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2057/01 C# I Programování v C# I 2 KlZap 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2058/01 JAVA I Programování v Java I 2 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 460-2035/02 UDBS Úvod do databázových systémů 2 KlZap 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-2013/02 DAIS Databázové a informační systémy 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 460-2009/04 SWI Úvod do softwarového inženýrství 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2037/03 VIS Vývoj informačních systémů 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština

PV - Cizí jazyk pro 2.roč. (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1152/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI – pokročilá úroveň (komb.st.) 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1153/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI – pokročilá úroveň (komb.st.) 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština

V - Informatika a výp. technika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-2204/01 ALG Algebra 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2016/05 OSY Operační systémy 2 ZaZk 11 h/s+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 460-2018/03 PJP Programovací jazyky a překladače 2 KlZap 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 440-2204/01 PLP Programovatelné logické prvky 2 ZaZk 7 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-2205/01 RT I Radiokomunikační technika I 2 ZaZk 2 h/s+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2060/01 SKJ Skriptovací jazyky 2 KlZap 0+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2044/03 TDS I Technologie databázových systémů I 2 KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 460-2019/03 TAMZ I Tvorba aplikací pro mobilní zařízení I 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2017/03 URO Uživatelská rozhraní 2 KlZap 6 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2029/03 AT .NET Architektura technologie .NET 3 KlZap 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2036/01 DBS Databázové systémy 3 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 480-2420/01 FYII Fyzika II 3 ZaZk 0 h/s+18 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 460-2027/03 JAT Java technologie 3 KlZap 18 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2039/01 NMS Metodika návrhu informačních měřících systémů 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-2302/01 MT I Mikropočítačová technika I 3 ZaZk 4 h/s+8 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 440-2303/01 PD Přenos dat 3 ZaZk 2 h/s+26 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-2306/01 PřS Přístupové sítě 3 ZaZk 4 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-2316/01 RS I Rádiové sítě I 3 ZaZk 4 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2022/03 SPR Seminář z programování 3 KlZap 0 h/s+18 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-2317/01 SS Spojovací systémy 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2045/03 TDS II Technologie databázových systémů II 3 KlZap 10 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 460-2025/03 TAMZ II Tvorba aplikací pro mobilní zařízení II 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2028/05 VI1 Virtuální instrumentace I 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-2024/03 VIA Vývoj internetových aplikací 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2021/03 ZPG Základy počítačové grafiky 3 ZaZk 9 h/s+9 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2038/03 ADBS Administrace databázových systémů 3 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2041/01 ELP Elektronické publikování 3 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 548-0058/04 GIT Geoinformační technologie 3 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-2310/01 KEZ Konstrukce elektronických zařízení 3 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-2313/01 LvT Legislativa v telekomunikacích 3 KlZap 2 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 460-2047/01 LvP Logika v praxi 3 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2040/01 MIKT Měření v informačních a komunikačních technologiích 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-2311/01 MT II Mikropočítačová technika II 3 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2026/03 MGA Modelování v grafických aplikacích 3 KlZap 0 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-2309/01 OPTE Optoelektronika 3 ZaZk 2 h/s+14 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 460-2028/03 PDS Paralelní a distribuované systémy 3 KlZap 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2040/03 PB Počítačová bezpečnost 3 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 460-2039/03 SOS Správa operačních systémů 3 KlZap 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2023/03 SWS Správa Windows systémů 3 KlZap 0 h/s+15 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2033/03 VI2 Virtuální instrumentace II 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština