Study plan – FEI / B2647 / 2612R025 / - / B / K / Ostrava / cs

Academic year2021/2022Study programmeB2647 – Information and Communication Technology
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2612R025 – Computer Science and Technology
Type of studyBachelorSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Informatika a výp. technika (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 440-2207/01 KS I Communication Networks I 2 CrEx 4 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 470-2301/01 DIM Discrete Mathematics 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 711-0605/26 sociologie Sociology 2 Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 460-2034/03 APPS Computer Architecture and Parallel Systems 2 CrEx 7 H/S+14 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2005/05 UTI Introduction to Theoretical Computer Science 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 440-2202/01 TS Telecommunication Networks 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 460-2007/01 BP I Bachelor Project I 3 Cr 0 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2006/01 POS Computer Networks 3 CrEx 0 H/S+15 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2008/01 BP II Bachelor Project II 3 Cr 0 H/S+10 H/S 12 Czech

2. ročník
• Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd
• Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk.
• Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
• Studenti si zapisují všechny povinné a povinně volitelné předměty pro daný ročník.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Zvolený předmět z jiného studijního plánu schvaluje garant oboru a student si musí podat písemnou žádost na oborovou katedru.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo na www stránkách této katedry (www.cs.vsb.cz).
• Oborovou katedrou je Katedra informatiky.

3. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Studenti si zapisují všechny povinné a povinně volitelné předměty pro daný ročník.
• Zvolený předmět z jiného studijního plánu schvaluje garant oboru a student si musí podat písemnou žádost na oborovou katedru.
• Studenti 3. roč., kteří budou v AR 2021/2022 opakovat případně některý z předmětů 2. ročník se řídí níže uvedeným:
Nevykonaný předmět - musí si zapsat a absolvovat
460-2034/01 Architektury poč. a paralel. systémů - 460-2034/03 Architektury poč. a paralel. syst. (LS)
470-2301/01 Diskrétní matematika - 470-2301/01 Diskrétní matematika (spojeno předmětem
470-2301/03 Diskrétní matematika)
440-2202/01 Telekomunikační sítě - 440-2207/01 Komunikační sítě I (ZS)- pokud mají studenti z předmětu TS zápočet, absolvují pouze zkoušku z tohoto předmětu a předmět KS I jim bude zrušen.
460-2005/05 Úvod do teoretické informatiky - 460-2005/05 Úvod do teoretické informatiky (spojeno s
předmětem 460-2005/03 Úvod do teoretické informatiky)
460-2009/02 Úvod do softwarového inženýrství - 460-2009/04 Úvod do softwarového inženýrství (LS)
460-2010/01 Programovací jazyky I - 460-2058/01 Programování v Java I
460-2035/02 Úvod do databázových systémů - 460-2035/02 Úvod do databázových systémů (spojeno s
předmětem 460-2056/01 Databázové systémy I, ZS)
460-2012/01 Programovací jazyky II - 460-2057/01 Programování v C# I
460-2013/02 Databázové a informační systémy - 460-2013/02 Databázové a informační systémy (spojeno s
předmětem 460-2059/01 Databázové systémy II, ZS)

• Informace k organizaci studia jsou dostupné na stránkách oborové katedry v sekci Studium/Kombinované studium.
• K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty, získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.
• Součástí státní závěrečné zkoušky je:
o obhajoba bakalářské práce
o zkouška z předmětu Informační a komunikační technologie (může být přihlédnuto k průměru známek z povinných předmětů programu)
o zkouška z předmětu Informatika a výpočetní technika (může být přihlédnuto k průměru známek z povinně volitelných předmětů oboru)
• Podrobnější informace jsou dostupné na stránkách www.cs.vsb.cz v sekci Studium.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Informatika a výp.technika (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 460-2057/01 C# I C# Programming I 2 GC 14 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2035/02 UDBS Introduction to Database Systems 2 GC 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2058/01 JAVA I Java Programming I 2 GC 16 H/S+0 4 Czech
PSP selection 460-2013/02 DAIS Database and Information Systems 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 7 Czech
PSP selection 460-2009/04 SWI Introduction to Software Engineering 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2037/03 VIS Information Systems Development 3 CrEx 14 H/S+0 H/S 4 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-1152/01 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI – intermediate (KS) 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-1153/01 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate (KS) 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech

V - Informatika a výp. technika (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 470-2204/01 ALG Algebra 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2019/03 TAMZ I Design of Applications for Mobile Devices I 2 CrEx 18 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2016/05 OSY Operating Systems 2 CrEx 11 H/S+10 H/S 5 Czech
PSP selection 440-2204/01 PLP Programmable Logical Devices 2 CrEx 7 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2018/03 PJP Programming Languages and Compilers 2 GC 14 H/S+0 4 Czech
PSP selection 440-2205/01 RT I Radiocommunications Engineering I 2 CrEx 2 H/S+16 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2060/01 SKJ Scripting Languages 2 GC 0+10 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2044/03 TDS I Technology Database Systems I 2 GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 460-2017/03 URO User Interfaces 2 GC 6 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2306/01 PřS Access Network 3 CrEx 4 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2029/03 AT .NET Architecture of the .NET Technology 3 GC 8 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2036/01 DBS Database Systems 3 CrEx 10 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2303/01 PD Data Transmission 3 CrEx 2 H/S+26 H/S 6 Czech
PSP selection 450-2039/01 NMS Design Methodology of Measurements Systems 3 CrEx 0 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2025/03 TAMZ II Design of Applications for Mobile Devices II 3 CrEx 14 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2024/03 VIA Development of Internet Applications 3 CrEx 14 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2021/03 ZPG Fundamentals of Computer Graphics 3 CrEx 9 H/S+9 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2027/03 JAT Java Technologies 3 GC 18 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2302/01 MT I Microcomputer Technique I 3 CrEx 4 H/S+8 H/S 7 Czech
PSP selection 480-2420/01 FYII Physics II 3 CrEx 0 H/S+18 H/S 5 Czech
PSP selection 460-2022/03 SPR Programming Seminar 3 GC 0 H/S+18 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2316/01 RS I Radio Networks I 3 CrEx 4 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2317/01 SS Switching Systems 3 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2045/03 TDS II Technology Database Systems II 3 GC 10 H/S+0 H/S 2 Czech
PSP selection 450-2028/05 VI1 Virtual Instrumentation I 3 CrEx 0 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2038/03 ADBS Administration Database System in Use 3 GC 10 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2039/03 SOS Administration of Operating Systems 3 GC 0 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2040/03 PB Computer Security 3 CrEx 18 H/S+0 4 Czech
PSP selection 440-2310/01 KEZ Electronic Devices Design 3 CrEx 2 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2041/01 ELP Electronic Publishing 3 CrEx 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 548-0058/04 GIT Geoinformation Technologies 3 CrEx 2 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2047/01 LvP Logic for Practice 3 CrEx 10 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2023/03 SWS Management of Windows Systems 3 GC 0 H/S+15 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2040/01 MIKT Measurement in Information and Communication Technologies 3 CrEx 0 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2311/01 MT II Microcomputer Technique II 3 CrEx 2 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2026/03 MGA Modeling in Graphic Applications 3 GC 0 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2309/01 OPTE Optoelectronics 3 CrEx 2 H/S+14 H/S 5 Czech
PSP selection 460-2028/03 PDS Parallel and Distributed Systems 3 GC 16 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 440-2313/01 LvT Telecommunications Legislation 3 GC 2 H/S+6 H/S 3 Czech
PSP selection 450-2033/03 VI2 Virtual Instrumentation II. 3 CrEx 0 H/S+12 H/S 4 Czech