Studijní plán – FBI / N3908 / 3908T006 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programN3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T006 – Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 3908T006 TPOaBP navazující (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0010/01 PStH Případové studie 2 KlZap 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 030-0011/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0 t+1 t 30 čeština

PV - 3908T006 TPOaBP navazující (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0083/01 MH Modelování havárií – procesy v atmosféře a reaktivních tocích 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 338-0720/02 NumModPo Numerické modelování šíření škodlivin a požáru 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0005/03 OSK Odolnost stavebních konstrukcí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0014/01 PrPO Projektování v PO 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 060-0016/02 NTPO-PBK Psychologie bezpečnosti a katastrof 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0013/01 SMMP Software pro matematické modelování požáru 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0079/03 UVS Účinky výbuchu na stavby 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0003/01 ZMU Zdolávání mimořádných událostí 2 ZaZk 2+2 5 čeština

V - 3908T006 TPOaBP navazující (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0012/01 NP Nouzové přežití 2 KlZap 1+2 3 čeština

V-3908T006 TPOa BP nepovinné praxe (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0878/01 NpVUP3 Nepovinná praxe - Vybrané úkoly prevence II. (1) Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0879/01 NpVUP4 Nepovinná praxe - Vybrané úkoly prevence II. (2) Za 0+1 t 0 čeština