Study plan – FS / N0715A270037 / S02 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2021/2022Study programmeN0715A270037 – Engineering Design
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringSpecializationS02 – Production Machines and Design
Type of studyFollow-up Master
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
Konstrukce výrobních strojů a zařízení (Compulsory)
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 340-0566/02 OS Machine Tools 1 CrEx 2+2 5 Czech PZ OTS
PSP selection 340-0541/01 TS Forming Machines 2 CrEx 2+2 4 Czech PZ OTS

Konstrukce výrobních strojů a zařízení (Compulsory)
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 340-0580/01 PVSP Design of Production Machines and Plants 1 CrEx 2+2 5 Czech PZ VS
PSP selection 340-0561/01 VS2 Production Machines II 2 CrEx 2+2 4 Czech PZ VS

Předměty programu (Compulsory)
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 340-0582/01 KON Design 1 GC 0+3 4 Czech
PSP selection 340-0509/04 MK Design Methodology 1 CrEx 2+2 4 Czech PZ SZO
PSP selection 347-0501/02 ČSIII Machines Parts and Mechanisms III 1 GC 1+3 4 Czech
PSP selection MIV 310-3141/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech ZT
PSP selection MIV 310-3141/03 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 English ZT
PSP selection RT 354-0524/04 RT Robotics 1 GC 2+2 4 Czech ZT
PSP selection RT 354-0524/05 RT Robotics 1 GC 2+2 4 English ZT
PSP selection 347-0523/01 TaPSS Toleration and accuracy of machine parts 1 CrEx 2+2 4 Czech PZ SS
PSP selection 330-0515/01 APLME Applied Mechanics 1 CrEx 2+2 4 Czech ZT
PSP selection 340-0585/01 NVS1 Design of Production Machines I 1 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 338-0523/01 TMech Fluid Mechanisms 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 340-0579/01 PvKS Plastics in Machines Design 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 340-0581/01 VD Production Documentation 1 GC 0+3 5 Czech
PSP selection 347-0503/01 VTŽSS Service Life Calculations of Machine Parts 1 CrEx 2+2 4 Czech PZ SS
PSP selection 340-0601/01 PSP Computer simulations in industry 2 CrEx 1+2 3 Czech
PSP selection 340-0586/01 NVS2 Design of Production Machines II 2 GC 0+5 5 Czech
PSP selection 340-0542/02 SZpZO Machines and Equipment for Waste Treatment 2 CrEx 2+2 5 Czech PZ SZO
PSP selection 340-0578/01 RE Reverse Engineering 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 342-0601/01 DZ Transport Equipment 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 340-0587/01 NVS3 Design of Production Machines III 2 GC 0+6 8 Czech
PSP selection 340-0562/02 DP Diploma Project 2 GC 0+6 20 Czech

Povinné předměty této specializace. Některé z nich jsou společné pro všech 5 specializací - napříč celým studijním programem

Společenské vědy (Choice-compulsory type B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 711-0522/11 Kom Dov Communication Skills 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection ZSCH 711-0609/10 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection ZSCH 711-0609/11 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 0+2 2 English
PSP selection 711-0505/06 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection SS 711-0527/18 SS Soft Skills I 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection SS 711-0527/19 SS Soft Skills I 2 GC 0+2 2 English

Z tohoto bloku si studenti volí minimálně jeden předmět