Study plan – FS / N0715A270037 / S05 / - / N / K / Ostrava / cs

Academic year2021/2022Study programmeN0715A270037 – Engineering Design
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringSpecializationS05 – Design of industrial products
Type of studyFollow-up Master
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
Design průmyslových výrobků (Compulsory)
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 340-0582/01 KON Design 1 GC 0+12 H/S 4 Czech PZ KPV
PSP selection 340-0509/04 MK Design Methodology 1 CrEx 11 H/S+5 H/S 4 Czech PZ KPV
PSP selection 340-0581/01 VD Production Documentation 1 GC 4 H/S+8 H/S 5 Czech PZ KPV

Design průmyslových výrobků (Compulsory)
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 340-0576/02 ER II Ergonomics II 1 CrEx 4 H/S+12 H/S 5 Czech PZ NPV
PSP selection 340-0593/01 NPD1 Drafting of Industrial Design I 1 GC 0+16 H/S 4 Czech PZ NPV
PSP selection 340-0594/01 NPD2 Drafting of Industrial Design II 2 GC 0+24 H/S 8 Czech PZ NPV
PSP selection 340-0595/01 NPD3 Drafting of Industrial Design III 2 GC 0+24 H/S 8 Czech PZ NPV

Design průmyslových výrobků (Compulsory)
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 340-0600/01 CAT CATIA 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 5 Czech PZ PPN
PSP selection 340-0578/01 RE Reverse Engineering 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 5 Czech PZ PPN
PSP selection 340-0577/01 VMV Virtual modeling and visualization 2 CrEx 4 H/S+12 H/S 5 Czech PZ PPN

Předměty programu (Compulsory)
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 347-0501/02 ČSIII Machines Parts and Mechanisms III 1 GC 16 H/S+0 4 Czech
PSP selection MIV 310-3141/02 MIV Mathematics IV 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech ZT
PSP selection RT 354-0524/04 RT Robotics 1 GC 8 H/S+8 H/S 4 Czech ZT
PSP selection 347-0523/01 TaPSS Toleration and accuracy of machine parts 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 330-0515/01 APLME Applied Mechanics 1 CrEx 10 H/S+6 H/S 4 Czech ZT
PSP selection 338-0523/01 TMech Fluid Mechanisms 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 340-0579/01 PvKS Plastics in Machines Design 1 GC 11 H/S+5 H/S 4 Czech
PSP selection 347-0503/01 VTŽSS Service Life Calculations of Machine Parts 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 340-0601/01 PSP Computer simulations in industry 2 CrEx 4 H/S+8 H/S 3 Czech
PSP selection 340-0515/02 DvKS Design in Machine Construction 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0601/01 DZ Transport Equipment 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 340-0562/02 DP Diploma Project 2 GC 0+24 H/S 20 Czech

Povinné předměty této specializace. Některé z nich jsou společné pro všech 5 specializací - napříč celým studijním programem

Společenské vědy (Choice-compulsory type B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 711-0522/11 Kom Dov Communication Skills 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection ZSCH 711-0609/10 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0505/06 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection SS 711-0527/18 SS Soft Skills I 2 GC 8 H/S+0 2 Czech

Z tohoto bloku si studenti volí minimálně jeden předmět