Study plan – FS / N0715A270037 / S03 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2021/2022Study programmeN0715A270037 – Engineering Design
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringSpecializationS03 – Engineering Diagnostics
Type of studyFollow-up Master
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
Technická diagnostika, opravy a udržování (Compulsory)
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 340-0519/01 PaÚS Machine Operating and Maintenance 2 CrEx 2+2 4 Czech PZ PUS
PSP selection 340-0533/02 ŽaS Operating Life and Reliability 2 CrEx 2+2 5 Czech PZ PUS

Předměty programu (Compulsory)
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 340-0582/01 KON Design 1 GC 0+3 4 Czech
PSP selection 340-0509/04 MK Design Methodology 1 CrEx 2+2 4 Czech PZ RT
PSP selection 347-0501/02 ČSIII Machines Parts and Mechanisms III 1 GC 1+3 4 Czech
PSP selection MIV 310-3141/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech ZT
PSP selection MIV 310-3141/03 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 English ZT
PSP selection RT 354-0524/04 RT Robotics 1 GC 2+2 4 Czech ZT
PSP selection RT 354-0524/05 RT Robotics 1 GC 2+2 4 English ZT
PSP selection TBAND 340-0572/02 TBaND Technical Condition Monitoring and Non-destructive Diagnostics 1 CrEx 2+3 5 Czech PZ TD
PSP selection TBAND 340-0572/04 TBaND Technical Condition Monitoring and Non-destructive Diagnostics 1 CrEx 2+3 5 English PZ
PSP selection 347-0523/01 TaPSS Toleration and accuracy of machine parts 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 340-0584/01 ATD1 Application of Technical Diagnostics in Machines Design I 1 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 330-0515/01 APLME Applied Mechanics 1 CrEx 2+2 4 Czech ZT
PSP selection 338-0523/01 TMech Fluid Mechanisms 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 340-0573/01 MMS Lubricants and Lubricating Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech PZ TT
PSP selection 340-0579/01 PvKS Plastics in Machines Design 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 340-0581/01 VD Production Documentation 1 GC 0+3 5 Czech PZ TT
PSP selection 340-0528/02 RT Renovation Technologies 1 CrEx 2+2 5 Czech PZ RT
PSP selection 340-0583/01 PMvTD Advanced Methods in Technical Diagnostics 2 CrEx 2+2 4 Czech PZ TD
PSP selection 340-0597/01 ATD2 Application of Technical Diagnostics in Machines Design II 2 GC 0+5 5 Czech
PSP selection 340-0601/01 PSP Computer simulations in industry 2 CrEx 1+2 3 Czech
PSP selection 342-0601/01 DZ Hauling Equipment 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 340-0578/01 RE Reverse Engineering 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 340-0598/01 ATD3 Application of Technical Diagnostics in Machines Design III 2 GC 0+4 8 Czech
PSP selection 340-0562/02 DP Diploma Project 2 GC 0+6 20 Czech

Povinné předměty této specializace. Některé z nich jsou společné pro všech 5 specializací - napříč celým studijním programem

Společenské vědy (Choice-compulsory type B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 711-0522/11 Kom Dov Communication Skills 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection ZSCH 711-0609/10 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection ZSCH 711-0609/11 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 0+2 2 English
PSP selection 711-0505/06 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection SS 711-0527/18 SS Soft Skills I 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection SS 711-0527/19 SS Soft Skills I 2 GC 0+2 2 English

Z tohoto bloku si studenti volí minimálně jeden předmět