Studijní plán – FMT / N3923 / 3911T036 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2021/2022Studijní programN3923 – Materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911T036 – Progresivní technické materiály
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV 2R - Progresivní technické materiály (NMS) (povinně volitelný)Min. kreditů: 15Min. předmětů: 3
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-3007/02 BiM Biokompatibilní materiály 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 636-3013/02 DKCaJRSn Design konstrukčních částí a jejich řízeného stárnutí. 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 637-3003/02 MpEM Materiály pro elektrotechniku a mikroelektroniku 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 637-3006/02 MJT Materiály pro jadernou techniku 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 636-3016/02 MSPn Materiály pro speciální použití 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 636-3014/02 NavMatn Návrh materiálu 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 637-3014/02 RNžK Recyklace neželezných kovů 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 636-3015/02 SMOn Spojování materiálů a obrábění 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 637-3013/02 KŽP Kovy a životní prostředí 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 636-3018/02 UECn Úvod do expertizní činnosti 2 ZaZk 2+3 5 angličtina

V 2R - Progresivní technické materiály (NMS) (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3601/02 TVM2NA Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-3500/02 ZVKM2N Zimní výcvikový kurz FMT 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-3602/02 TVM2NB Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 angličtina

P - Progresivní technické materiály (NMS) (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-3004/02 DPMn Degradační procesy materiálů 1 ZaZk 3+3 7 angličtina
Výběr v OSP 636-3012/03 DS I n Diplomový seminář I 2 Za 0+6 5 angličtina
Výběr v OSP 636-3010/02 PIn Povrchové inženýrství 2 ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 637-3002/02 PgM Progresivní materiály 2 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 636-3011/02 SFAn Strukturně fázová analýza 2 ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 636-3017/02 DS II n Diplomový seminář II 2 Za 0+15 20 angličtina
Výběr v OSP 634-3001/02 ME Manažerská ekonomika 2 ZaZk 2+2 5 angličtina