Studijní plán – HGF / B2110 / 2101R004 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101R004 – Geovědní a montánní turismus
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0018/01 BGMT Bezpečnost v geovědním a montánním turismu 3 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 541-0589/04 CHKU Chráněná krajinná území a památky 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0590/04 MSPU Metody sanace přírodních útvarů 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0408/03 ObSP Obchodní a správní právo 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0305/08 OŽP Ochrana životního prostředí 3 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0055/01 TKP Technické kulturní památky 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0306/07 DES Dějiny evropských států 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0572/02 R3a/II-MT Jazyk ruský 3a/II pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0772/02 Š3a/II-MT Jazyk španělský 3a/II pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8510/03 BF Bakalářská fyzika 3 ZaZk 2+3 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0513/01 EOŽP Exkurze z předmětu Ochrana životního prostředí 3 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 541-0702/01 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP 541-0126/02 TST Technika služeb turismu 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0007/03 ÚKTP Údržba a konzervace technických památek 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0137/01 UNS UNESCO památky 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0573/03 R3a/III-MT Jazyk ruský 3a/III pro GMT - začátečnická úroveň 3 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0773/03 Š3a/IIIMT Jazyk španělský 3a/III pro GMT - začátečnická úroveň 3 ZaZk 0+2 5 čeština