Studijní plán – FBI / N3908 / 3908T002 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programN3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T002 – Bezpečnostní inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 3908T002 Bezpečnostní inženýrství-dobíhající (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0075/01 PHaN Prevence havárií a nehod 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 040-0022/02 ŘBP Řízení bezpečnosti v podniku 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0033/03 SemDP Seminář k diplomové práci 2 Za 1 t+0 30 čeština

PV - 3908T002 Bezpečnostní inženýrství-dobíhající (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0031/02 IE Inženýrská ergonomie 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0072/01 KBOZP Koordinace BOZP na staveništi 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 060-0014/01 OchrP Ochrana podniku 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0071/01 OŽPvP Ochrana životního prostředí v podniku 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0409/08 PrP Pracovní právo 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0030/04 TPB Technologické procesy a jejich bezpečnost 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština