Study plan – FMT / P0715D130001 / - / - / D / P / Ostrava / cs

Academic year2021/2022Study programmeP0715D130001 – Chemical Metallurgy
FacultyFaculty of Materials Science and TechnologySpecialization
Type of studyDoctoral
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Povinně volitelné odborné (Choice-compulsory type B)Min. kreditů: 50Min. předmětů: 5
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection PSP selection 617-0977/01 PACH Advanced Inorganic Chemictry Ex 20 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 619-0927/01 VKFCH Advanced Physical Chemistry Ex 20 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 617-0967/03 KOCH Chapters in Organic Chemistry Ex 20 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 617-0976/01 ECH Electrochemistry Ex 20 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 619-0921/01 KHD Kinetics of Heterogeneous Processes Ex 20 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 637-0901/04 MSFV Materials with Special Physical Properties Ex 20 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 310-4002/01 MMIU Mathematical modeling of engineering problems Ex 20 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 637-0903/06 MČKSA Metallurgy of Pure Metals and Special Alloys Ex 20 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 619-0922/01 KMH Methods for comprehensive assessment of metallurgic waste Ex 20 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 617-0966/01 PI Process Engineering Ex 28 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 9350-3016/01 RI Reactor engineering Ex 28 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 619-0926/01 TMP Theory of metallurgical processes Ex 28 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 637-0907/06 TVNK Theory of Production of Non-Ferrous Metals Ex 20 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 617-0969/01 PJ Transport Phenomena Ex 28 H/S+0 H/S 10 Czech
PSP selection PSP selection 619-0923/01 VACH Utilization of analytical chemistry in metallurgical complex Ex 20 H/S+10 H/S 10 Czech

Student si volí 5 předmětů dle zaměření své disertační práce a po konzultaci se školitelem.

Povinně volitelné jazyky (Choice-compulsory type B)Min. kreditů: 10Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection PSP selection 712-0008/02 CJDr. Czech Language Dr. Ex 0+2 10 Czech
PSP selection PSP selection 712-0191/02 A-Dr. English Language Dr. Ex 0+26 H/S 10 Czech
PSP selection PSP selection 712-0991/02 F-Dr. French Language Dr. Ex 0+28 H/S 10 Czech
PSP selection PSP selection 712-0391/02 N-Dr. German Language Dr. Ex 0+28 H/S 10 Czech
PSP selection PSP selection 712-0591/02 R-Dr. Russian Language Dr. Ex 0+28 H/S 10 Czech
PSP selection PSP selection 712-0791/02 Š-Dr. Spanish Language Dr. Ex 0+28 H/S 10 Czech

Student si volí cizí jazyk, který není jeho mateřským jazykem. Obvykle je doporučován jazyk anglický, jelikož je jeho znalost nezbytná pro vědecky orientovanou činnost.