Studijní plán – FEI / N0613A140035 / - / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2022/2023Studijní programN0613A140035 – Informatika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Informatika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4147/02 KS Kvalita software 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ INF
Výběr v OSP 460-4066/02 MPZZ Matematika pro zpracování znalostí 1 ZaZk 3+3 6 angličtina ZT INF
Výběr v OSP 460-4117/04 PA I Paralelní algoritmy I 1 KlZap 28 h/s+28 h/s 4 angličtina PZ INF
Výběr v OSP 470-4405/02 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 3+3 6 angličtina PZ INF
Výběr v OSP 460-4137/02 PoDS Pokročilé databázové systémy 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ INF
Výběr v OSP 460-4065/04 TI Teoretická informatika 2 ZaZk 3+3 6 angličtina ZT INF

Analýza a zpracování dat (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4141/02 MAS I Metody analýzy sítí I 1 KlZap 28 h/s+28 h/s 4 angličtina PZ AZD
Výběr v OSP 460-4139/02 SU Strojové učení 1 KlZap 2+2 4 angličtina PZ AZD
Výběr v OSP 460-4140/02 HU Hluboké učení 1 KlZap 2+2 4 angličtina PZ AZD
Výběr v OSP 460-4074/02 MATD Metody analýzy textových dat 1 KlZap 2+2 4 angličtina PZ AZD
Výběr v OSP 460-4118/02 PA II Paralelní algoritmy II 1 KlZap 2+2 4 angličtina PZ AZD
Výběr v OSP 460-4142/02 MAS II Metody analýzy sítí II 2 KlZap 28 h/s+28 h/s 4 angličtina PZ AZD

Databázové systémy (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4139/02 SU Strojové učení 1 KlZap 2+2 4 angličtina PZ DS
Výběr v OSP 460-4074/02 MATD Metody analýzy textových dat 1 KlZap 2+2 4 angličtina PZ DS
Výběr v OSP 460-4069/04 AVD Algoritmy vykonávání dotazů 2 KlZap 2+2 4 angličtina PZ DS
Výběr v OSP 460-4097/02 FIDBS Fyzická implementace databázových systémů 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ DS

Databázové systémy (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 8Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4112/02 PVOS Programování v operačních systémech 1 KlZap 2+2 4 angličtina DS
Výběr v OSP 460-4122/04 POU Počítačová obrana a útok 1 ZaZk 2+2 6 angličtina DS
Výběr v OSP 460-4138/02 BI Business Intelligence 2 KlZap 20 h/s+20 h/s 4 angličtina DS
Výběr v OSP 460-4109/02 GIS Geografické informační systémy 2 ZaZk 20 h/s+20 h/s 4 angličtina DS

Digitální zpracování obrazu a počítačová grafika (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4079/02 DZO Digitální zpracování obrazu 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ DZO
Výběr v OSP 460-4078/02 PG I Počítačová grafika I 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ DZO
Výběr v OSP 460-4080/02 ANO I Analýza obrazu I 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ DZO
Výběr v OSP 460-4033/03 PG II Počítačová grafika II 1 KlZap 2+2 4 angličtina PZ DZO
Výběr v OSP 460-4107/02 ANO II Analýza obrazu II 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ DZO
Výběr v OSP 460-4120/02 VD Vizualizace dat 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ DZO

Počítačové systémy a sítě (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4112/02 PVOS Programování v operačních systémech 1 KlZap 2+2 4 angličtina PZ PSS
Výběr v OSP 460-4081/02 SPS Směrované a přepínané sítě 1 ZaZk 2+3 5 angličtina PZ PSS
Výběr v OSP 460-4083/06 SOJ Strojově orientované jazyky 1 ZaZk 2+3 5 angličtina PZ PSS
Výběr v OSP 460-4122/04 POU Počítačová obrana a útok 2 ZaZk 2+2 6 angličtina PZ PSS
Výběr v OSP 460-4113/02 SUS Správa unixových systémů 2 KlZap 2+2 4 angličtina PZ PSS

Softwarové inženýrství (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4149/02 SWI I Softwarové inženýrství I 1 ZaZk 3+2 5 angličtina PZ SWI
Výběr v OSP 460-4150/02 SWI II Softwarové inženýrství II 1 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ SWI
Výběr v OSP 460-4151/02 SWI III Softwarové inženýrství III 2 ZaZk 3+2 5 angličtina PZ SWI
Výběr v OSP 460-4106/02 SMP Standardy a modelování procesů 2 KlZap 20 h/s+20 h/s 4 angličtina PZ SWI
Výběr v OSP 460-4104/04 VEA Vývoj enterprise aplikací 2 ZaZk 20 h/s+20 h/s 5 angličtina PZ SWI

Teoretická informatika (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4088/02 ML Matematická logika 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ TI
Výběr v OSP 460-4146/02 PES Petriho sítě 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ TI
Výběr v OSP 460-4093/02 LP Logické programování 1 KlZap 2+2 4 angličtina PZ TI
Výběr v OSP 460-4092/02 ZPJ Zpracování přirozeného jazyka 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ TI
Výběr v OSP 460-4114/02 MAS Multiagentní systémy 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ TI

Teoretická informatika (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4016/02 MaV Modelování a verifikace 1 ZaZk 2+2 4 angličtina TI
Výběr v OSP 460-4115/02 VPTI Vybrané partie teoretické informatiky 2 ZaZk 20 h/s+20 h/s 4 angličtina TI

Povinné předměty (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4008/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 angličtina
Výběr v OSP 460-4148/02 SP Semestrální projekt 1 Za 0+1 6 angličtina
Výběr v OSP 460-4095/02 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+2 10 angličtina
Výběr v OSP 460-4096/02 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+4 20 angličtina

The 1st year:
• Subject Safety in Electrical Engineering will be held as the block (more lectures together) on the beginning of the winter semester. The date of teaching will be published on the faculty website at the beginning of September.
• For the 2nd grade, the student must get 1st grade or 40 credits.
• All enrolled subjects, including elective, become mandatory for enrollment.
• The chosen subject from another study plan is approved by the guarantor of the field and the student and must submit a written application to the department.
• Students can get more specific instructions for enrollment in the OSP on the Department of Informatics.

The 2nd year:
• Summer semester has only 10 weeks.
• Second year students enroll in optional subjects for the second year only.
• The chosen subject from another study plan is approved by the guarantor of the field and the student and must submit a written application to the department.
• A student who has completed all enrolled subjects who have received 120 credits for the entire follow-up Master's degree and has submitted a diploma thesis can apply for the final state examination.
The final state examination includes:
- Thesis defense.
- Exam from the compulsory subject Informatics.
- Exam in at least one compulsory elective course: AZD - Data Analysis and Processing, DS - Database Systems, DZO - Digital Image Processing and Computer Graphics, PSS - Computer Systems and Networks, SWI - Software Engineering, TI - Theoretical Informatics.

Volitelné předměty (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4086/02 BIA Biologicky inspirované algoritmy 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4144/02 PFP Praktické funkcionální programování 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4153/02 BDM Blockchain a digitální měny 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4023/02 GPG Geometrie pro počítačovou grafiku 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4145/02 IADKP Interaktivní a automatizované dokazování korektnosti programů 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4087/02 NAVY Nekonvenční algoritmy a výpočty 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4084/02 OSMZ Operační systémy mobilních zařízení 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4121/04 OV I Operační výzkum I 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 460-4085/02 TPS Technologie počítačových sítí 1 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 460-4038/02 AGU Algoritmizace geometrických úloh 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4143/02 BAAD Bioinformatika - algoritmy a analýza dat 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4135/02 FA Forenzní analýza 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 460-4045/05 IM Informační management 2 KlZap 2+0 2 angličtina
Výběr v OSP 460-4111/02 MS Mobilní systémy 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4108/02 OV II Operační výzkum II 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4082/02 PS Počítačové systémy 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4054/05 PVBPS Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4116/02 TEH Teorie her 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4152/02 UIH Umělá inteligence ve hrách 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4103/02 AKS Analýza a komprese signálů 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4124/02 BPSDC Bezpečnost počítačových sítí datových center a cloudových služeb 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4094/02 IT Internetové technologie 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4046/03 KPB Kryptografie a počítačová bezpečnost 2 ZaZk 28 h/s+28 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4049/05 PM Projektové řízení 2 KlZap 3+0 3 angličtina
Výběr v OSP 460-4058/02 ZMD Zpracování multimediálních dat 2 KlZap 2+2 4 angličtina

(volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0059/01 CL a/I-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/I 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0060/01 CLa/II-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/II 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0061/01 CLa/III-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/III 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0062/01 CLa/IV-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/IV 2 ZaZk 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-3101/05 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-3132/01 APCc/I Jazyk anglický pro cizince c/I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0403/02 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-3102/05 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-3133/01 APCc/II Jazyk anglický pro cizince c/II Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0404/02 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 angličtina

During studies at the FEECS, students can enroll courses from Institute of Languages for a maximum of 4 credits; the capacity of the courses is determined by the Institute of Languages.

(volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0401/02 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0400/02 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0444/02 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0402/02 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0601/02 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0500/02 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0602/02 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 angličtina