Studijní plán – HGF / B1088A330001 / - / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programB1088A330001 – Geovědní a montánní turismus
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0128/04 GMT Geomontánní turismus 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ GMT
Výběr v OSP 541-0028/20 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0057/21 NZ Nauka o Zemi 1 Zk 2+0 3 čeština ZT
Výběr v OSP 711-0605/38 sociologie Sociologie 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0609/02 St&Inf Statistika a informatika 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0139/01 TT Teorie turismu 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ TT
Výběr v OSP 544-0080/03 ZK Základy kartografie 1 ZaZk 1+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2185/03 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2385/03 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 230-0400/01 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0307/04 DPMV Dějiny přírodních a montánních věd 1 ZaZk 2+1 3 čeština ZT
Výběr v OSP 545-0136/01 EMMT Ekonomika, management a marketing v turismu 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0594/04 TP Technické památky 1 Za 0+5 d 2 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0025/04 VG Všeobecná geologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ VG
Výběr v OSP 541-0592/03 VýpTech Výpočetní technika 1 ZaZk 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 546-0313/01 VT Výrobní technologie 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2186/03 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0519/01 KAH Klimatologie a hydrologie 1 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0096/06 M Muzejnictví 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-2386/03 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 545-0298/03 FaU Finance a účetnictví 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0124/02 GT Geografie turismu 2 ZaZk 3+2 6 čeština PZ GT
Výběr v OSP 541-0090/04 HRG Historická a regionální geologie 2 ZaZk 3+2 5 čeština PZ HRG
Výběr v OSP 541-0212/05 LNS Ložiska nerostných surovin 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ LNS
Výběr v OSP 546-0510/03 UdBioEko Úvod do biologie a ekologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2187/03 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2585/02 Rc/I-HGF Jazyk ruský c/I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2785/02 Šc/I-HGF Jazyk španělský c/I pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2387/03 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 230-0404/01 MI Matematika I 2 ZaZk 2+2 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0517/04 GMLE Geologicko-montánní ložisková exkurze 2 Za 0+3 d 1 čeština
Výběr v OSP 541-0125/03 GTE Geoturistická exkurze 2 Za 0+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 541-0182/01 KS Karsologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0316/01 OPP Ochrana přírody a památek 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0510/07 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0511/01 TCv BioEko Terénní cvičení z biologie a ekologie 2 Za 0 d+5 d 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0308/03 HER Historiografie a etnografie regionu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-2188/03 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2586/02 Rc/II-HGF Jazyk ruský c/II 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2786/02 Šc/II-HGF Jazyk španělský c/II pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-1001/01 KVAR Kvartér 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-2388/03 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 230-0405/01 MII Matematika II 2 ZaZk 2+2 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0589/04 CHKU Chráněná krajinná území a památky 3 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0590/04 MSPU Metody sanace přírodních útvarů 3 ZaZk 2+2 5 čeština PZ MSU
Výběr v OSP 711-0408/04 ObSP Obchodní a správní právo 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0305/09 OŽP Ochrana životního prostředí 3 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0055/01 PRvT Prevence rizik v turismu 3 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 541-0055/01 TKP Technické kulturní památky 3 ZaZk 2+1 4 čeština PZ TKP
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0306/07 DES Dějiny evropských států 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-2587/02 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2787/02 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0074/02 S Sedimentologie 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8510/03 BF Bakalářská fyzika 3 ZaZk 2+3 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0513/01 EOŽP Exkurze z předmětu Ochrana životního prostředí 3 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 541-0138/01 PCR Praktika z cestovního ruchu 3 Za 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 541-0702/03 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP 541-0126/02 TST Technika služeb turismu 3 ZaZk 2+2 5 čeština PZ TST
Výběr v OSP 542-0007/03 ÚKTP Údržba a konzervace technických památek 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0137/01 UNS UNESCO památky 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2588/02 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2788/02 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 230-0442/01 GP Geometrie na počítači 3 ZaZk 2+2 5 čeština