Studijní plán – FEI / B0533A110023 / - / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programB0533A110023 – Aplikovaná fyzika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-2011/01 BSTP Bezpečnost a spolehlivost v technologických provozech 1 KlZap 1+2 3 čeština ZT
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština ZT
Výběr v OSP 712-0124/01 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-2110/05 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 3+3 6 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2013/01 PPUS Počítačové praktikum a uživatelský software 1 KlZap 1+2 3 čeština ZT
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 480-2010/01 UAF Úvod do aplikované fyziky 1 ZaZk 2+4 7 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2012/01 ÚLCF Úvod do laboratorních cvičení z fyziky 1 KlZap 1+1 2 čeština ZT
Výběr v OSP 651-0018/03 ZCH Základy chemie 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0120/01 Aa/I-FEI Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2345/01 Nc/I Jazyk německý c/I (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2545/01 Rc/I Jazyk ruský c/I (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0117/01 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 420-2036/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 Zk 1+0 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-2021/01 FYI Fyzika I – mechanika, molekulová fyzika 1 ZaZk 3+3 7 čeština ZT FPL
Výběr v OSP 480-2023/01 FMAM Fyzikální metody analýzy materiálů 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT PM
Výběr v OSP 712-0125/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-2201/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2020/01 PRE Počítačové řízení experimentů 1 KlZap 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 480-2022/01 UFP Úvodní firemní praxe 1 Za 0+5 5 čeština ZT
Výběr v OSP 711-0479/21 ZP Základy práva 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0121/01 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2346/01 Nc/II Jazyk německý c/II (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2546/01 Rc/II Jazyk ruský c/II (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0118/01 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 420-2036/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 Zk 1+0 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-2034/01 AKU Akustika 2 ZaZk 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2032/01 FYII Fyzika II – elektřina, magnetismus, elektromagnetické pole 2 ZaZk 3+2 6 čeština ZT MD
Výběr v OSP 712-0126/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 480-2031/01 LCFI Laboratorní cvičení z Fyziky I 2 KlZap 0+2 2 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2111/09 MA2 Matematická analýza 2 2 ZaZk 3+3 6 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2030/01 PZED Počítačové zpracování experimentálních dat 2 KlZap 1+2 3 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2033/01 PTPM Progresivní technologie porušování materiálů 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ PM
Výběr v OSP 711-0527/15 SS Soft Skills I 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0122/01 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2347/01 Nc/III Jazyk německý c/III (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2547/01 Rc/III Jazyk ruský c/III (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 480-2000/01 STL Sazba textů v systému LaTeX 2 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 420-2036/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 Zk 1+0 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-2043/01 FYZIII Fyzika III - optika 2 ZaZk 3+2 6 čeština ZT MD, OD
Výběr v OSP 480-2044/01 FIV Fyzika IV – atomová a jaderná fyzika 2 ZaZk 2+2 5 čeština ZT JF
Výběr v OSP 480-2041/01 FTE Fyzika tekutin 2 ZaZk 3+2 5 čeština ZT PM
Výběr v OSP 712-0127/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 480-2042/01 LCFII Laboratorní cvičení z Fyziky II 2 KlZap 0+2 2 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2108/01 ODR Obyčejné diferenciální rovnice 2 ZaZk 2+2 6 čeština ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-2045/01 RD Rentgenové diagnostické metody 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 480-2040/01 SKNM Struktura a vlastnosti kovových a nekovových materiálů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 480-2046/01 AKU Ultrazvukové diagnostické metody 2 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-0010/01 FYI Fyzika I 2 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 712-0123/01 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2348/01 Nc/IV Jazyk německý c/IV (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2548/01 Rc/IV Jazyk ruský c/IV (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 420-2036/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 Zk 1+0 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-2050/01 DIZ Detektory ionizujícího záření 3 ZaZk 2+2 5 čeština PZ JF
Výběr v OSP 480-2052/01 KFI Kvantová fyzika I 3 ZaZk 2+2 5 čeština ZT FPL
Výběr v OSP 480-2053/01 LCFIII Laboratorní cvičení z Fyziky III 3 KlZap 0+2 2 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2054/01 LCFIV Laboratorní cvičení z Fyziky IV 3 KlZap 0+1 2 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2055/01 MDM Magnetické diagnostické metody 3 ZaZk 2+2 5 čeština PZ MD
Výběr v OSP 470-2501/01 NM Numerické metody 3 ZaZk 2+2 6 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2051/01 ZOD Základy optické diagnostiky 3 ZaZk 2+2 5 čeština PZ OD
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-0020/01 FYII Fyzika II 3 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 480-0050/01 PM Fyzikální měření 3 KlZap 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3103/02 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 420-2036/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 Zk 1+0 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-2061/01 FPL Fyzika pevných látek 3 ZaZk 2+1 4 čeština ZT FPL
Výběr v OSP 480-2060/01 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+10 10 čeština ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-2062/01 BFPr Bakalářská firemní praxe 3 Za 0+16 16 čeština PZ PM
Výběr v OSP 480-2062/01 BFPr Bakalářská firemní praxe 3 Za 0+16 16 čeština PZ JF
Výběr v OSP 480-2062/01 BFPr Bakalářská firemní praxe 3 Za 0+16 16 čeština PZ OD
Výběr v OSP 480-2062/01 BFPr Bakalářská firemní praxe 3 Za 0+16 16 čeština PZ MD
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3103/02 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 420-2036/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 Zk 1+0 0 čeština