Studijní plán – FEI / B0713A060005 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programB0713A060005 – Elektroenergetika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
SZZ-B-EEN - Elektroenergetika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 410-2206/01 ELP1 Elektrické přístroje I 2 ZaZk 13 h/s+13 h/s 6 čeština PZ EEN
Výběr v OSP 410-2207/01 ELS1 Elektrické stroje I 2 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 čeština PZ EEN
Výběr v OSP 410-2304/03 PREE Přenos a rozvod elektrické energie 2 ZaZk 9 h/s+3 h/s 6 čeština PZ EEN
Výběr v OSP 410-2303/01 ELEK Elektrárny 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština PZ EEN
Výběr v OSP 410-2318/03 ELS2 Elektrické stroje II 3 ZaZk 9 h/s+12 h/s 6 čeština PZ EEN
Výběr v OSP 410-2308/04 ELST Elektrické světlo a teplo 3 ZaZk 9 h/s+9 h/s 6 čeština PZ EEN

SZZ-B-ETE - Elektrotechnika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2016/04 TOI Teorie obvodů I 1 KlZap 8 h/s+6 h/s 6 čeština ZT ETE
Výběr v OSP 410-2204/03 VUEE Výroba a užití elektrické energie 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 6 čeština ZT ETE
Výběr v OSP 430-2201/05 EL Elektronika 1 KlZap 3 h/s+18 h/s 6 čeština ZT ETE
Výběr v OSP 420-2017/03 TOII Teorie obvodů II 1 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT ETE

B-EEN - Elektroenergetika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-2110/05 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 440-2103/03 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 2 h/s+14 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2400/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0 h/s+14 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2101/01 ZMA Základy matematiky 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-2018/03 EM Elektrická měření 1 KlZap 0+18 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2201/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2079/01 ZAP Základy algoritmizace a programování 1 KlZap 0+21 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 653-0079/03 ETM Elektrotechnické materiály 2 KlZap 16 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2410/01 FYI Fyzika I 2 ZaZk 0+18 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2111/05 MA2 Matematická analýza 2 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 410-2101/01 TEDO Technická dokumentace 2 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2301/04 VPEE Využití počítačů v elektroenergetice 2 KlZap 9 h/s+9 h/s 5 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2205/01 TEVN Technika vysokého napětí 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština PZ
Výběr v OSP 430-2302/03 VPS1 Výkonové polovodičové systémy I 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština PZ
Výběr v OSP 470-2404/03 ZS Základy statistiky 2 Za 0+8 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 410-2306/01 BCS1 Bakalářský seminář I 3 Za 0+14 h/s 8 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2302/01 DELZ Diagnostika na elektrických zařízeních 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2316/03 OBEL Obchodování s elektřinou 3 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2307/01 BCS2 Bakalářský seminář II 3 Za 0+12 h/s 8 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2317/01 PCHS Poruchy a chránění elektrických sítí 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2203/03 PREL Projektování v elektrotechnice 3 KlZap 6 h/s+7 h/s 5 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2310/03 PRŘS Provoz a řízení elektrizačních soustav 3 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština PZ

Studenti si v průběhu studia zapisují všechny povinné předměty. Dále si mohou zapsat volitelné předměty. Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru dle harmonogramu AR na webu fakulty.
• Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 5 kreditů pro pokračování v letním semestru.
• Studenti v opakovaném 1. ročníku musí splnit všechny předměty zimního semestru předepsané pro 1. ročník, aby mohli pokračovat v letním semestru.
• Minimální počet kreditů nutný pro postup do 2. ročníku je nejméně 40 kreditů.

2. ročník
• V průběhu letního semestru si student volí téma bakalářské práce.
• Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit všechny povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat min. 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.

3. ročník
• Výuka v LS probíhá jen 10 týdnů.
• K SZZ se může přihlásit student, který:
- má splněné všechny zapsané předměty,
- získal minimálně 180 kreditů za celé bakalářské studium,
- odevzdal v termínu bakalářskou práci.

• Rozsah závěrečných zkoušek:
- obhajoba bakalářské práce,
- povinný předmět: Elektrotechnika,
- povinný předmět: Elektroenergetika.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

B - Společenská věda (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0479/21 ZP Základy práva 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0605/26 sociologie Sociologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština

B - Anglický jazyk (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1150/01 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1151/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI – pokročilá úroveň (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1152/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI – pokročilá úroveň (komb.st.) 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1153/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI – pokročilá úroveň (komb.st.) 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština

Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň. Angličtina pro začátečníky je určena jen studentům, kteří výuku angličtiny na střední škole neměli vůbec nebo pouze 2 roky. Pro změnu úrovně jazyka kontaktujte neprodleně studijní oddělení.

B - Anglický jazyk pro začátečníky (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0120/02 Aa/I-FEI Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0121/02 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0122/02 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0123/02 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština

Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň. Angličtina pro začátečníky je určena jen studentům, kteří výuku angličtiny na střední škole neměli vůbec nebo pouze 2 roky. Pro změnu úrovně jazyka kontaktujte neprodleně studijní oddělení.

Volitelné předměty (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 420-2036/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 Zk 6 h/s+0 0 čeština

Předmět Bezpečnost v elektrotechnice 2 je určen studentům, kteří absolvovali předmět Bezpečnost v elektrotechnice před 3 lety a více.