Studijní plán – FEI / B0714A060016 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programB0714A060016 – Biomedicínská technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
SZZ-BIO-Měření a zpracování biomedicínských dat (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2013/03 SSB Snímače a senzory v biomedicíně 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština PZ MZB
Výběr v OSP 450-2075/01 ZVZaNIS Základy veřejného zdravotnictví a nemocniční informační systémy 1 KlZap 0+16 h/s 4 čeština PZ MZB
Výběr v OSP 450-2067/01 LPT 1 Lékařská přístrojová technika 1 2 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ MZB
Výběr v OSP 450-2068/01 LPT 2 Lékařská přístrojová technika 2 2 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ MZB
Výběr v OSP 450-2069/01 ZTL Zobrazovací technika v lékařství 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština PZ MZB
Výběr v OSP 450-2074/01 BZT Bezpečnost zdravotnických technologií 3 KlZap 12 h/s+0 2 čeština ZT MZB
Výběr v OSP 450-2066/01 LMZT Legislativa a management zdravotnické techniky 3 ZaZk 10 h/s+0 2 čeština PZ MZB
Výběr v OSP 450-2070/01 SZT Speciální zdravotnická technika 3 KlZap 0+16 h/s 4 čeština PZ MZB

Předmět Měření a zpracování biomedicínských dat, garantuje znalosti z oblasti použití přístrojové techniky, měření a zpracování biomedicínských dat.
K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty, získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.

Součástí státní závěrečné zkoušky je:
- obhajoba bakalářské práce
- ústní zkouška ze dvou odborných předmětů.

Ústní zkouška z předmětu Technika ve zdravotnictví, jejíž obsah je složen z okruhu následujících předmětů:

• Snímače a senzory v biomedicíně
• Lékařská přístrojová technika I. a II.
• Speciální zdravotnická technika
• Zobrazovací technika v lékařství
• Základy veřejného zdravotnictví a NIS
• Legislativa a management ZT
• Bezpečnost zdravotnických technologií

Ústní zkouška z předmětu Měření a zpracování biomedicínských dat, jejíž obsah je složen z okruhu následujících předmětů:
• Elektronika
• Elektrická měření
• Technika elektronických přístrojů
• Měření na elektrických přístrojích
• Návrh a konstrukce LPT
• Signály a soustavy

Státní závěrečná zkouška se uskutečňuje před státní zkušební komisí, která je jmenována v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TU Ostrava a je veřejná.

SZZ-BIO-Technika ve zdravotnictví (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2018/03 EM Elektrická měření 1 KlZap 0+18 h/s 6 čeština ZT TvZ
Výběr v OSP 430-2201/05 EL Elektronika 1 KlZap 3 h/s+18 h/s 6 čeština ZT TvZ
Výběr v OSP 450-2076/01 TEP Technika elektronických přístrojů 2 ZaZk 0+21 h/s 5 čeština PZ TvZ
Výběr v OSP 450-2105/01 MEP Měření na elektronických přístrojích 2 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ TvZ
Výběr v OSP 450-2009/05 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština ZT TvZ
Výběr v OSP 450-2078/01 NKLPT Návrh a konstrukce lékařské přístrojové techniky 3 ZaZk 0+12 h/s 3 čeština PZ TvZ

Předmět Technika ve zdravotnictví garantuje znalosti především z oblasti lékařské techniky. Současně však ověří také znalosti se související anatomií a fyziologií. Příkladem může být situace, kdy student dostane otázku z elektroterapie srdce a v souvislosti s ní může být dotázán na anatomii srdce a jeho činnost.
K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty, získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.

Součástí státní závěrečné zkoušky je:

- obhajoba bakalářské práce
- ústní zkouška z dvou odborných předmětů.

Ústní zkouška z předmětu Technika ve zdravotnictví, jejíž obsah je složen z okruhu následujících předmětů:

• Snímače a senzory v biomedicíně
• Lékařská přístrojová technika I. a II.
• Speciální zdravotnická technika
• Zobrazovací technika v lékařství
• Základy veřejného zdravotnictví a NIS
• Legislativa a management ZT
• Bezpečnost zdravotnických technologií

Ústní zkouška z předmětu Měření a zpracování biomedicínských dat, jejíž obsah je složen z okruhu následujících předmětů:
• Elektronika
• Elektrická měření
• Technika elektronických přístrojů
• Měření na elektrických přístrojích
• Návrh a konstrukce LPT
• Signály a soustavy

Státní závěrečná zkouška se uskutečňuje před státní zkušební komisí, která je jmenována v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TU Ostrava a je veřejná.

BIO-Biomedicínská technika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-2110/05 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 420-2016/04 TOI Teorie obvodů I 1 KlZap 8 h/s+6 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 440-2103/03 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 2 h/s+14 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2400/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0 h/s+14 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2101/01 ZMA Základy matematiky 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-2084/01 AOT Anatomie a odborná terminologie 1 ZaZk 0+12 h/s 3 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2201/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 420-2017/03 TOII Teorie obvodů II 1 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2079/01 ZAP Základy algoritmizace a programování 1 KlZap 0+21 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2410/01 FYI Fyzika I 2 ZaZk 0+18 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2085/01 FPF Fyziologie a patologická fyziologie 2 ZaZk 0+12 h/s 3 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2111/05 MA2 Matematická analýza 2 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2002/03 MaS Matlab a simulace 2 KlZap 2 h/s+10 h/s 3 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2087/01 PAT Patologie 2 Zk 8 h/s+0 2 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2083/01 TTOD Tvorba technické a odborné dokumentace 2 KlZap 0+8 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2086/01 ZKPaEvL Základy komunikace, psychologie a etiky v medicíně 2 Za 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 480-2480/01 BIFY Biofyzika 2 KlZap 0 h/s+12 h/s 3 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2065/01 BCH Biochemie 2 KlZap 0+8 h/s 2 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2017/03 BTE Biotelemetrie 2 KlZap 0+16 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2088/01 PPaMK První pomoc a medicína katastrof 2 Za 8 h/s+0 2 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2043/01 SŘPDP Souvislá řízená praxe - diagnostické přístroje 2 Za 0+50 h/s 3 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2045/01 SŘPLP Souvislá řízená praxe - laboratorní přístroje 2 Za 0+20 h/s 2 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2044/01 SŘPTP Souvislá řízená praxe - terapeutické přístroje 2 Za 0+30 h/s 2 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2082/01 VBI Virtuální bioinstrumentace 2 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2020/03 BS1 Bakalářský seminář 1 3 Za 0+28 h/s 8 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2204/03 VUEE Výroba a užití elektrické energie 3 KlZap 10 h/s+4 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2089/01 VMPTO Vyšetřovací metody a přístrojová technika v očním lékařství 3 Za 0+8 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 711-0479/21 ZP Základy práva 3 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 470-2404/01 ZS Základy statistiky 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2021/01 BS2 Bakalářský seminář 2 3 Za 0+42 h/s 8 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2091/01 HaE Hygiena a epidemiologie 3 Za 8 h/s+0 2 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2090/01 RDaRTP Radiodiagnostické a radioterapeutické přístroje 3 KlZap 0+8 h/s 2 čeština ZT

• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice si zapisují všichni studenti povinně, po ověření znalostí jsou studenti poučení ve smyslu ustanovení §4, Vyhl. 50/1978 Sb. a mohou provádět činnost na el. zařízeních v laboratořích FEI. Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
• Společenské vědy si zapisují všichni studenti povinně. První předmět - Základy komunikace, psychologie a etiky v medicíně je zařazen ve studijním plánu do 2. ročníku zimního semestru. Druhý předmět - Základy práva je zařazen ve studijním plánu do 3. ročníku zimního semestru.
• Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 15 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku. Studenti v opakovaném ročníku musí splnit všechny předměty zimního semestru zapsané do 1.ročníku, aby mohli pokračovat v letním semestru.
• Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů.
• Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat nejméně 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo stránkách této katedry.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Oborovou katedrou je Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství.
• Součástí studijních povinností je také povinná odborná praxe, která je realizována ve 4. semestru studia ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními.
Odborná praxe je členěna v souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb. a má formu souvislé řízené praxe sestávající ze tří bloků s názvy:
"Souvislá řízená praxe - diagnostické přístroje" v rozsahu 50 hodin
"Souvislá řízená praxe - terapeutické přístroje" v rozsahu 30 hodin
"Souvislá řízená praxe - laboratorní přístroje" v rozsahu 20 hodin.
Výstupem praxe je "deník praktické výuky", ve kterém jsou zaznamenány podrobné informace o náplni a rozsahu činností studenta v jejím průběhu. V jeho závěru je také hodnocení aktivity studenta během praxe.
Absolvování praxí je realizováno obvykle ve zkouškovém období a v letních měsících. Z tohoto důvodu je také ve 2.ročníku vyšší kreditová zátěž studenta.
• Předmět č. 470-2111/05 si studenti mohou zapsat také v anglickém jazyce pod č. 470-2111/06.

• Výuka ve 3.ročníku v letním semestru probíhá 10. týdnů.

• Možnosti absolvování předmětu Bakalářský seminář 1 a 2:
a) zpracování tématu z katedry
b) zpracování tématu z firmy
c) formou praxe ve firmě (u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).
Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

B-CJ (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0145/01 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň (BME) - (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0146/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň (BME) - (komb.st.) 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0147/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň (BME) - (komb.st.) 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0148/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň (BME) - (komb.st.) 3 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština

Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Program Biomedicínská technika má anglický jazyk - pokročilá úroveň BME, lze volit i úroveň a - začátečníci. Pro změnu úrovně jazyka je nutné kontaktovat studijní oddělení.

B-VP (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2056/01 ITPeH Inteligentní systémy a technologie pro eHealth 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2056/01 DS I Databázové systémy I 2 KlZap 3 h/s+18 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2080/01 PIRMS Prostředky implementace řídicích a monitorovacích systémů 2 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2019/03 TAMZ I Tvorba aplikací pro mobilní zařízení I 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-2020/01 PEO Praktika z elektronických obvodů 3 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2025/03 TAMZ II Tvorba aplikací pro mobilní zařízení II 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 420-2036/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 Zk 6 h/s+0 0 čeština

• Studenti si zapisují volitelné předměty dle svých preferencí, aby si doplnili požadovaný počet kreditů v jednotlivých semestrech.
• Pro letní semestr 3.ročníku si studenti zapisují volitelné předměty pouze z nabídky pro 3. ročník.
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice 2 je určen studentům, kteří absolvovali předmět Bezpečnost v elektrotechnice před 3 lety a více.