Studijní plán – FEI / B0714A060018 / - / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programB0714A060018 – Biomedicínské asistivní technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 712-0141/01 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň (BME) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-2110/05 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 3+3 6 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2013/03 SSB Snímače a senzory v biomedicíně 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ AT
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 420-2016/04 TOI Teorie obvodů I 1 KlZap 2+4 6 čeština ZT
Výběr v OSP 440-2103/03 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 3+2 6 čeština PZ
Výběr v OSP 460-2052/03 UPR Úvod do programování 1 KlZap 1+3 4 čeština PZ
Výběr v OSP 480-2400/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 2 čeština ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 470-2101/01 ZMA Základy matematiky 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0117/01 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 420-2036/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 Zk 1+0 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-2001/05 ALG I Algoritmy I 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ EaI
Výběr v OSP 450-2018/03 EM Elektrická měření 1 KlZap 2+3 6 čeština ZT EaI
Výběr v OSP 430-2201/05 EL Elektronika 1 KlZap 3+2 6 čeština ZT EaI
Výběr v OSP 712-0142/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň (BME) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-2201/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 450-2095/01 UAT Úvod do asistivních technologií 1 KlZap 1+2 3 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2099/01 ZAaO Základy anatomie a ošetřovatelství 1 Za 2+0 2 čeština PZ
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0118/01 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 420-2036/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 Zk 1+0 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-2470/01 FPICT Fyzikální principy v ICT 2 ZaZk 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 712-0143/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň (BME) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 440-2207/01 KS I Komunikační sítě I 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ EaI
Výběr v OSP 450-2067/01 LPT 1 Lékařská přístrojová technika 1 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ AT
Výběr v OSP 470-2111/05 MA2 Matematická analýza 2 2 ZaZk 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2096/01 RTKP Rehabilitační technika a kompenzační pomůcky 2 KlZap 2+2 4 čeština PZ AT
Výběr v OSP 450-2076/01 TEP Technika elektronických přístrojů 2 ZaZk 3+2 5 čeština PZ EaI
Výběr v OSP 450-2100/01 ZO Základy psychologie a psychopatologie 2 Za 2+0 2 čeština PZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-2058/01 JAVA I Programování v Java I 2 KlZap 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 440-2206/01 PSaM Přenosové systémy a média 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 420-2036/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 Zk 1+0 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2017/03 BTE Biotelemetrie 2 KlZap 2+2 4 čeština PZ AT
Výběr v OSP 712-0144/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň (BME) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 450-2068/01 LPT 2 Lékařská přístrojová technika 2 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ AT
Výběr v OSP 450-2102/01 OPPSS Odborná praxe pracovník v sociálních službách 2 Za 0+56 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2103/01 OATAT Odborná praxe technik asistivních technologií 2 Za 0+56 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2009/05 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 2+2 4 čeština ZT EaI
Výběr v OSP 450-2082/01 VBI Virtuální bioinstrumentace 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2101/01 ZSP Základy práce s klientem v sociálních službách 2 Za 2+1 3 čeština PZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 440-2208/01 KS II Komunikační sítě II 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 450-2105/01 MEP Měření na elektronických přístrojích 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 440-2205/01 RT I Radiokomunikační technika I 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-2019/03 TAMZ I Tvorba aplikací pro mobilní zařízení I 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2083/01 TTOD Tvorba technické a odborné dokumentace 2 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 460-2009/04 SWI Úvod do softwarového inženýrství 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 470-2404/03 ZS Základy statistiky 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 420-2036/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 Zk 1+0 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2020/03 BS1 Bakalářský seminář 1 3 Za 0+2 8 čeština PZ
Výběr v OSP 460-2056/01 DS I Databázové systémy I 3 KlZap 2+2 4 čeština PZ EaI
Výběr v OSP 450-2097/01 PAT Prostředky asistivních technologií 3 ZaZk 2+2 4 čeština PZ AT
Výběr v OSP 450-2104/01 SZC Souhrnná zkouška k certifikátu Pracovník v sociálních službách 3 Zk 0+4 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 440-2320/01 ZBK Základy bezpečnosti v komunikacích 3 KlZap 2+2 4 čeština PZ EaI
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2078/01 NKLPT Návrh a konstrukce lékařské přístrojové techniky 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 440-2303/01 PD Přenos dat 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 440-2316/01 RS I Rádiové sítě I 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 440-2317/01 SS Spojovací systémy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-2025/03 TAMZ II Tvorba aplikací pro mobilní zařízení II 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2092/01 VS Vestavěné systémy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-2064/01 ZSU Základy strojového učení 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2075/01 ZVZaNIS Základy veřejného zdravotnictví a nemocniční informační systémy 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2069/01 ZTL Zobrazovací technika v lékařství 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 420-2036/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 Zk 1+0 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2021/01 BS2 Bakalářský seminář 2 3 Za 0+3 8 čeština PZ
Výběr v OSP 440-2319/01 BSS Bezdrátové senzorové sítě 3 ZaZk 2+2 4 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2320/01 OSES Ostrovní energetické systémy 3 KlZap 1+1 2 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2098/01 ZSeH Zpracování signálů v eHealth 3 ZaZk 2+2 4 čeština PZ AT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2057/01 ITSB Inteligentní systémy a technologie pro chytré budovy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2066/01 LMZT Legislativa a management zdravotnické techniky 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 440-2309/01 OPTE Optoelektronika 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 440-2315/03 PKS I Praktikum komunikačních sítí I 3 KlZap 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 450-2070/01 SZT Speciální zdravotnická technika 3 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 460-2039/03 SOS Správa operačních systémů 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-2023/03 SWS Správa Windows systémů 3 KlZap 1+3 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 420-2036/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 Zk 1+0 0 čeština