Studijní plán – FEI / B0714A150002 / - / - / B / P / Ostrava / en

Akademický rok2022/2023Studijní programB0714A150002 – Řídicí a informační systémy
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
SZZ-BŘID-Řídicí a informační systémy (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2025/02 PAVŘS Programovatelné automaty a vizualizace řídicích systémů 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ BŘI
Výběr v OSP 450-2003/04 SaM Senzory a měření 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ BŘI
Výběr v OSP 430-2203/07 ČMT1 Číslicová a mikroprocesorová technika I 2 KlZap 3+2 6 angličtina PZ BŘI
Výběr v OSP 450-2092/02 VS Vestavěné systémy 3 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ BŘI
Výběr v OSP 450-2028/06 VI1 Virtuální instrumentace I 3 ZaZk 2+2 6 angličtina PZ BŘI

• Předmět Řídicí a informační systémy zahrnuje okruhy znalostí ze základních aplikačních oblastí studijního programu.
• K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty a získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.
• Součástí státní závěrečné zkoušky je:
-obhajoba bakalářské práce
-ústní zkouška z předmětu Kybernetika,
-ústní zkouška z předmětu Řídicí a informační systémy.
Při hodnocení u obou předmětů se bere v úvahu:
-průměr hlavních předmětů programu (povinné předměty)

SZZ-BŘID-Kybernetika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2018/04 EM Elektrická měření 1 KlZap 2+3 6 angličtina ZT KYB
Výběr v OSP 430-2201/06 EL Elektronika 1 KlZap 3+2 6 angličtina ZT KYB
Výběr v OSP 450-2079/02 ZAP Základy algoritmizace a programování 1 KlZap 2+3 5 angličtina ZT KYB
Výběr v OSP 450-2009/03 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 3+2 6 angličtina PZ KYB
Výběr v OSP 450-2019/02 KYB Kybernetika 2 ZaZk 2+2 6 angličtina PZ KYB

• Předmět Kybernetika zahrnuje okruhy především z oblasti kybernetiky a dalších souvisejících předmětů teoretického základu.
• K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty a získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.
• Součástí státní závěrečné zkoušky je:
-obhajoba bakalářské práce
-ústní zkouška z předmětu Kybernetika,
-ústní zkouška z předmětu Řídicí a informační systémy.
Při hodnocení u obou předmětů se bere v úvahu:
-průměr hlavních předmětů programu (povinné předměty)

BŘID--Řídicí a informační systémy (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2004/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 angličtina
Výběr v OSP 470-2110/06 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 3+3 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 420-2016/05 TOI Teorie obvodů I 1 KlZap 2+4 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 440-2103/04 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 3+2 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 410-2204/04 VUEE Výroba a užití elektrické energie 1 KlZap 2+2 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 480-2400/02 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 2 angličtina ZT
Výběr v OSP 711-0203/16 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 470-2201/03 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 2+2 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 420-2017/04 TOII Teorie obvodů II 1 KlZap 2+2 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 480-2410/02 FYI Fyzika I 2 ZaZk 2+3 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 470-2111/06 MA2 Matematická analýza 2 2 ZaZk 2+2 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 711-0605/33 sociologie Sociologie 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 410-2101/02 TEDO Technická dokumentace 2 KlZap 2+2 4 angličtina PZ
Výběr v OSP 430-2302/04 VPS1 Výkonové polovodičové systémy I 2 ZaZk 3+2 6 angličtina PZ
Výběr v OSP 470-2404/04 ZS Základy statistiky 2 Za 0+2 2 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-2020/04 BS1 Bakalářský seminář 1 3 Za 0+2 8 angličtina PZ
Výběr v OSP 450-2021/02 BS2 Bakalářský seminář 2 3 Za 0+3 8 angličtina PZ

• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice si zapisují všichni studenti povinně, po ověření znalostí jsou studenti poučení ve smyslu ustanovení §4, Vyhl. 50/1978 Sb. a mohou provádět činnost na el. zařízeních v laboratořích FEI. Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
• Předmět Základy matematiky si povinně zapisují jen ti studenti, kteří u přijímacích zkoušek dosáhli 5 bodů a méně a studenti kombinované formy studia.
• Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd. První předmět Dějiny vědy a techniky je zařazen ve studijním plánu do 1. ročníku letního semestru. Druhý předmět Sociologie je zařazen ve studijním plánu do 2. ročníku zimního semestru.
Kontrola studia probíhá po letním semestru, student musí dosáhnout min. 40 kreditů pro postup do 2.ročníku. Pokud student nezíská 40 kreditů, musí si podat na studijním oddělení žádost o opakování 1.ročníku.
• Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat neméně 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
• Studenti si zapisují v 1., 2., 3.ročníku všechny povinné a povinně volitelné předměty typu B.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo stránkách této katedry.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Oborovou katedrou je Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství.
• Výuka ve 3.ročníku v letním semestru probíhá 10. týdnů.
• Možnosti absolvování předmětu Bakalářský seminář 1 a 2:
a) zpracování tématu z katedry
b) zpracování tématu z firmy
c) formou praxe ve firmě (u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).
Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

B-CJ (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0124/04 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0125/04 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0126/03 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0127/03 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 angličtina

•Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň. Angličtina pro začátečníky je určena jen studentům, kteří výuku angličtiny na střední škole neměli vůbec nebo pouze 2 roky. Pro změnu úrovně jazyka kontaktujte neprodleně studijní oddělení.

B-TV (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0012/03 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 713-0013/03 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 angličtina

•Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky Katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi.

PV-Řídicí a informační systémy (povinně volitelný typu B)Min. předmětů: 8
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-2032/06 ZKTE Základy konstrukčních technologií v elektronice 2 ZaZk 1+2 3 angličtina
Výběr v OSP 450-2080/02 PIRMS Prostředky implementace řídicích a monitorovacích systémů 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2034/06 ARS Analýza regulačních systémů 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2027/04 EMP Elektronická měření a přístroje 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2029/02 SsUI Systémy s umělou inteligencí 3 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-2047/02 RPB Řízení provozu budov 3 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2026/02 PMR Projektování měření a regulace 3 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2093/02 PR I Průmyslová robotika I 3 ZaZk 2+2 4 angličtina

•Ostatní předměty bloku jsou doplňkové odborné předměty, které nemají přímou vazbu na SZZ. Student v rámci studijního plánu volí povinně všechny předměty bloku PVB dle ročníku a semestru.

VP-Řídicí a informační systémy (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 470-2101/02 ZMA Základy matematiky 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 470-2502/02 NMM Numerické metody s Matlabem 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2094/02 DZS Digitální zpracování signálů 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2038/02 ZKTR Základy komponentních technologií pro řízení 3 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 450-2037/02 AŘSPA Aplikace řídicích systémů s programovatelnými automaty 3 KlZap 1+2 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2319/02 BSS Bezdrátové senzorové sítě 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2063/02 ISTE Inteligentní systémy a technologie pro energetiku 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2106/02 PPR Programování průmyslových robotů 3 KlZap 1+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2033/04 VI2 Virtuální instrumentace II 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 712-3132/01 APCc/I Jazyk anglický pro cizince c/I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0403/02 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-3133/01 APCc/II Jazyk anglický pro cizince c/II Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0404/02 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 angličtina

• Předmět Základy matematiky si povinně zapisují jen ti studenti, kteří u přijímacích zkoušek dosáhli 5 bodů a méně a studenti kombinované formy studia.
•Studenti si zapisují volitelné předměty dle svých preferencí, aby si doplnili požadovaný počet kreditů v jednotlivých semestrech.
•Pro letní semestr si studenti zapisují volitelné předměty pouze z nabídky pro 3. ročník.
•Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3. Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků.

B-TV (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0117/02 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0118/02 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.roč. 1 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0219/02 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0221/02 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0222/02 LVK2 Letní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0220/02 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0301/02 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0300/02 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0302/02 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 angličtina