Studijní plán – FEI / B0714A150004 / - / - / B / P / Ostrava / en

Akademický rok2022/2023Studijní programB0714A150004 – Počítačové systémy pro průmysl 21. století
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
SZZ-PSS-Informatika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-2001/06 ALG I Algoritmy I 2 KlZap 2+2 4 angličtina PZ INF
Výběr v OSP 460-2055/02 OOP Objektově orientované programování 2 ZaZk 1+2 4 angličtina PZ INF
Výběr v OSP 460-2009/05 SWI Úvod do softwarového inženýrství 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ INF
Výběr v OSP 460-2016/06 OSY Operační systémy 3 ZaZk 2+3 5 angličtina PZ INF
Výběr v OSP 460-2064/02 ZSU Základy strojového učení 3 KlZap 2+2 4 angličtina PZ INF
Výběr v OSP 460-2040/04 PB Počítačová bezpečnost 3 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ INF

K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty, získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.

Součástí státní závěrečné zkoušky je:
- obhajoba bakalářské práce
- ústní zkouška - dva okruhy v rozsahu předmětů profilujícího základu:

1) Kybernetika - obsahuje látku následujících předmětů: • Senzory a měření • Signály a soustavy • Kybernetika • Programovatelné automaty a vizualizace řídicích systémů • Číslicová a mikroprocesorová technika I • Virtuální instrumentace I • Virtuální instrumentace II

2) Informatika - obsahuje látku následujících předmětů: • Úvod do SW inženýrství • Objektově orientované programování • Algoritmy I • Operační systémy • Základy strojového učení • Počítačová bezpečnost.

Státní závěrečná zkouška se uskutečňuje před státní zkušební komisí, která je jmenována v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských studijních programech VŠB - TU Ostrava a je veřejná. Délka trvání státní zkoušky je 30 minut.

SZZ-PSS-Kybernetika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2025/02 PAVŘS Programovatelné automaty a vizualizace řídicích systémů 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ KYB
Výběr v OSP 450-2003/04 SaM Senzory a měření 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ KYB
Výběr v OSP 450-2009/03 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 3+2 6 angličtina PZ KYB
Výběr v OSP 430-2203/07 ČMT1 Číslicová a mikroprocesorová technika I 2 KlZap 3+2 6 angličtina PZ KYB
Výběr v OSP 450-2019/02 KYB Kybernetika 2 ZaZk 2+2 6 angličtina PZ KYB
Výběr v OSP 450-2028/06 VI1 Virtuální instrumentace I 3 ZaZk 2+2 6 angličtina PZ KYB
Výběr v OSP 450-2033/04 VI2 Virtuální instrumentace II 3 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ KYB

K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty, získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci. Součástí státní závěrečné zkoušky je:
- obhajoba bakalářské práce
- ústní zkouška - dva okruhy v rozsahu předmětů profilujícího základu:
1) Kybernetika - obsahuje látku následujících předmětů: • Senzory a měření • Signály a soustavy • Kybernetika • Programovatelné automaty a vizualizace řídicích systémů • Číslicová a mikroprocesorová technika I • Virtuální instrumentace I • Virtuální instrumentace II
2) Informatika - obsahuje látku následujících předmětů: • Úvod do SW inženýrství • Objektově orientované programování • Algoritmy I • Operační systémy • Základy strojového učení • Počítačová bezpečnost.
Státní závěrečná zkouška se uskutečňuje před státní zkušební komisí, která je jmenována v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských studijních programech VŠB - TU Ostrava a je veřejná. Délka trvání státní zkoušky je 30 minut.

BPSS-Počítačové systémy pro průmysl 21.století (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2004/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 angličtina
Výběr v OSP 470-2110/06 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 3+3 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 420-2016/05 TOI Teorie obvodů I 1 KlZap 2+4 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 440-2103/04 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 3+2 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 410-2204/04 VUEE Výroba a užití elektrické energie 1 KlZap 2+2 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 480-2400/02 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 2 angličtina ZT
Výběr v OSP 711-0203/16 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 450-2018/04 EM Elektrická měření 1 KlZap 2+3 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 430-2201/06 EL Elektronika 1 KlZap 3+2 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 470-2201/03 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 2+2 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 420-2017/04 TOII Teorie obvodů II 1 KlZap 2+2 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-2079/02 ZAP Základy algoritmizace a programování 1 KlZap 2+3 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 480-2410/02 FYI Fyzika I 2 ZaZk 2+3 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 470-2111/06 MA2 Matematická analýza 2 2 ZaZk 2+2 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 460-2052/02 UPR Úvod do programování 2 KlZap 1+3 5 angličtina
Výběr v OSP 450-2080/02 PIRMS Prostředky implementace řídicích a monitorovacích systémů 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2020/04 BS1 Bakalářský seminář 1 3 Za 0+2 8 angličtina PZ
Výběr v OSP 450-2029/02 SsUI Systémy s umělou inteligencí 3 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2092/02 VS Vestavěné systémy 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2021/02 BS2 Bakalářský seminář 2 3 Za 0+3 8 angličtina PZ
Výběr v OSP 440-2319/02 BSS Bezdrátové senzorové sítě 3 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ
Výběr v OSP 450-2057/02 ITSB Inteligentní systémy a technologie pro chytré budovy 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2059/04 PSSF Počítačové systémy pro Smart Factory 3 ZaZk 1+2 3 angličtina
Výběr v OSP 711-0605/33 sociologie Sociologie 3 Za 0+2 2 angličtina

• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice si zapisují všichni studenti povinně, po ověření znalostí jsou studenti poučení ve smyslu ustanovení §4, Vyhl. 50/1978 Sb. a mohou provádět činnost na el. zařízeních v laboratořích FEI.
• Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
• Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky Katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi.
• Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd. První předmět je zařazen ve studijním plánu do 1. ročníku letního semestru. Druhý předmět je zařazen ve studijním plánu do 3. ročníku letního semestru.
• Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 15 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku. Studenti v opakovaném ročníku musí splnit všechny předměty zimního semestru zapsané do 1.ročníku, aby mohli pokračovat v letním semestru.
• Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů.
• Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo stránkách této katedry.
• Všechny zapsané předměty se dnem zápisu stávají závaznými.
• Oborovou katedrou je Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství.
• Výuka ve 3.ročníku v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Možnosti absolvování předmětu Bakalářský seminář 1 a 2:
a) zpracování tématu z katedry
b) zpracování tématu z firmy
c) formou praxe ve firmě (u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).

• Součástí studijního plánu jsou plánované exkurze.

B-CJ (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0124/04 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0125/04 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0126/03 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0127/03 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 angličtina

• Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň. Angličtina pro začátečníky je určena jen studentům, kteří výuku angličtiny na střední škole neměli vůbec nebo pouze 2 roky. Pro změnu úrovně jazyka kontaktujte neprodleně studijní oddělení.

B-TV (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0012/03 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 713-0013/03 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 angličtina

• Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky Katedry tělesné výchovy na začátku semestru.

B-PSS (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-3132/01 APCc/I Jazyk anglický pro cizince c/I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0403/02 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-3133/01 APCc/II Jazyk anglický pro cizince c/II Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0404/02 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 angličtina

• Studenti si zapisují volitelné předměty dle svých preferencí, aby si doplnili požadovaný počet kreditů v jednotlivých semestrech.
• Pro letní semestr si studenti zapisují volitelné předměty pouze z nabídky pro 3. ročník.
• Předmět Popularizace vědy a techniky 1 může být zájemcům zapsán na oborové katedře až po dohodě s garantem programu.
• Předmět Úvod do anglické obchodní a technické korespondence si student během studia na FEI (Bc+N) může zapsat pouze jednou.
• Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3. Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků.
Studenti si mohou během studia na FEI z této nabídky Institutu jazyků zapsat předměty za maximálně 4 kredity, kapacitu předmětů určuje Institut jazyků.
Předměty zaměřené na angličtinu si mohou zapisovat studenti až po vykonání zkoušky z angličtiny (standardně po absolvování čtyř semestrů angličtiny).
Německý jazyk a čínský jazyk je možno studovat nad rámec povinného počtu kreditů (180 kreditů).

V-TV (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0117/02 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0118/02 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.roč. 1 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0219/02 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0221/02 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0222/02 LVK2 Letní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0220/02 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0301/02 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0300/02 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0302/02 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 angličtina