Studijní plán – EKF / N0413A050014 / S01 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programN0413A050014 – Ekonomika a management
FakultaEkonomická fakultaSpecializaceS01 – Podniková ekonomika
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Předmět Ekonomie (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP EKV1 114-0503/06 MAC B Makroekonomie B 1 ZaZk 2+2 6 angličtina ZT EKO
Výběr v OSP EKV1 114-0302/06 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+2 6 čeština ZT EKO
Výběr v OSP EKV2 114-0303/05 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+2 6 čeština ZT EKO
Výběr v OSP EKV2 114-0502/06 Mic B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+2 6 angličtina ZT EKO

Předmět 114-0502/06 je ekvivalentní českému předmětu 114-0302/06.
Předmět 114-0503/06 je ekvivalentní českému předmětu 114-0303/05.

Předmět Ekonomika podniku (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 152-0333/03 EŘP Ekonomika a řízení podniku 1 ZaZk 2+2 6 čeština ZT EPO
Výběr v OSP 152-0356/01 TP Trendy v podnikání 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ EPO

Předmět Podnikový management (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP EKV3 115-0361/06 STRMG Strategický management 1 ZaZk 2+2 6 čeština ZT POM
Výběr v OSP EKV3 115-0561/03 SM Strategický management 1 ZaZk 2+2 6 angličtina ZT POM
Výběr v OSP 152-0324/01 SM Systémy managementu 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ POM
Výběr v OSP 152-0357/01 RDR Řízení dodavatelského řetězce 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ POM

Předmět 115-0561/03 je ekvivalentní českému 115-0361/06.

N_P_1_PE (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 152-0325/01 PP Poradenství pro podniky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP EKV4 151-0334/03 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP EKV4 151-0534/02 Stcs B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 151-0335/02 ME 335 Matematika v ekonomii 1 KlZap 26 h/s+26 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 157-0375/01 MVR Metody vícekriteriálního rozhodování 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 152-0345/03 Specsem P Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština

Předmět 151-0534/02 je ekvivalentní českému 151-0334/03.

N_P_2_PE (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 152-0348/02 DipSem A Diplomový seminář A 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 116-0308/03 MR Marketingové řízení 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 152-0369/03 PD Podniková diagnostika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 152-0350/02 DipPra-P Diplomová práce 2 Za 0+5 20 čeština
Výběr v OSP 152-0349/02 DipSem B Diplomový seminář B 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 152-0346/05 MSH Manažerská simulační hra 2 KlZap 2+2 5 čeština

N_P_1 a 2_PE_PV (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 18
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 120-0374/02 MPM Mezinárodní projektový management 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 152-0392/04 PSM Start-up podnikání 1 KlZap 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 117-0321/08 AU Audit v účetnictví 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 152-0383/05 OP Odborná praxe 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 152-0338/02 RIP Řízení inovací v podniku 2 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 120-0373/01 MEP Mezinárodní podnikání 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 712-2901/01 CNa/I Jazyk čínský a/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2903/01 CNa/III Jazyk čínský a/III Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0384/03 OPvZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 6 čeština
Výběr v OSP 117-0045/04 DMP Daně, mzdy a pojistné Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-2902/01 CNa/II Jazyk čínský a/II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2904/01 CNa/IV Jazyk čínský a/IV Za 0+2 2 čeština

Student je povinen si vybrat z této skupiny předmětů minimálně za 8 KB v 1. ročníku a minimálně za 10 KB ve 2. ročníku.
Předměty 117-0045/04 Daně, mzdy a pojistné a 152-0384/03 Odborná praxe v zahraničí jsou nabízeny ve více ročnících.
Předmět Odborná praxe v zahraničí lze zvolit pouze jednou.