Studijní plán – FBI / N3908 / 3908T005 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programN3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T005 – Technická bezpečnost osob a majetku
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava

dobíhají akreditace - od AR 2022/2023 již se nehlásí na tento obor

Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0057/01 ABR Analýza bezpečnostních rizik 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 619-3011/02 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 1 Zk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0304/02 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 230-0304/02 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 060-0008/02 KBOaM Komerční bezpečnost osob a majetku 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0053/03 PPBS Protipožární a bezpečnostní systémy 1 ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0067/02 VOBJ Větrání objektů 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0080/01 IM PO Inženýrské metody v PO 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 060-0002/02 PBSYS Projektování bezpečnostních systémů 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 060-0005/02 SBST Systémy bezpečnosti státu 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 060-0001/01 TaPP-BOM Technické a právní předpisy BOM 1 KlZap 10 h/s+0 h/s 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 060-0006/01 Abh Aktuální bezpečnostní hrozby 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 050-0020/01 BPL-BOM Bezpečnostní plánování pro BOM 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 060-0009/02 BPYR Bezpečnostní pyrotechnika 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 480-8030/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 480-8030/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0053/01 BMNG Bezpečnostní management 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 060-0060/01 MMM Měřicí metody a metrologie 1 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 230-0321/02 NM Numerické metody 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 060-0007/01 OZ2 Ochrana před zářením II. 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0021/03 PHaN Prevence havárií a nehod 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0010/03 PStH Případové studie 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 060-0010/01 SBHRO Speciální bezpečnostní technologie 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 060-0011/01 SYSPO Systémy podnikové ochrany 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 060-0061/01 TBTN Teorie bezpečnostní techniky 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0009/01 BIS Bezpečnost informačních systémů 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 060-0013/01 KSYSBOM Komunikační systémy BOM 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 030-0083/01 MH Modelování havárií – procesy v atmosféře a reaktivních tocích 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 338-0720/02 NumModPo Numerické modelování šíření škodlivin a požáru 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0407/13 OPP Obchodní a pracovní právo 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0005/03 OSK Odolnost stavebních konstrukcí 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 050-0013/02 OKI Ochrana kritické infrastruktury 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0014/02 PrPO Projektování v PO 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 060-0016/02 NTPO-PBK Psychologie bezpečnosti a katastrof 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0013/02 SMMP Software pro matematické modelování požáru 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0079/03 UVS Účinky výbuchu na stavby 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0003/02 ZMU Zdolávání mimořádných událostí 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0012/02 NP Nouzové přežití 2 KlZap 12 h/s+0 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0011/02 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0 t+1 t 30 čeština
Výběr v OSP 060-0015/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 16 h/s+0 30 čeština