Studijní plán – FBI / B3908 / 3908R005 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programB3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908R005 – Technická bezpečnost osob a majetku
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava

dobíhající akreditace

Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8020/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 060-0517/01 FBT Fyzika v bezpečnostních technologiích 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 050-0531/01 KM1 Krizový management I. 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 060-0516/01 PPJ Prevence protiprávního jednání 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 060-0507/02 BOM-PBK Psychologie bezpečnosti a katastrof 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0432/02 Legss Veřejná správa 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1120/01 Ab/III-FBI Jazyk anglický b/III pro FBI - mírně pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1116/01 Ac/III-FBI Jazyk anglický c/III pro FBI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0527/01 BI Bezpečnostní informatika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0528/01 EKOB Ekonomie v bezpečnosti 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0567/03 NoM Nauka o materiálu 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 060-0518/01 OPZ1 Ochrana před zářením I. 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 060-0515/01 ŘSFB Řízení systému fyzické bezpečnosti 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0584/01 TMBI Technická měření v BI 2 KlZap 1+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1121/01 Ab/IV-FBI Jazyk anglický b/IV pro FBI - mírně pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1117/01 Ac/IV-FBI Jazyk anglický c/IV pro FBI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 060-0519/01 MZS Mechanické zábranné systémy 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 060-0852/02 ŘPO Řízená praxe v oboru 3 Za 0+2 t 2 čeština
Výběr v OSP 230-0303/01 S Statistika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0414/02 TrP Trestní právo 3 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 060-0501/04 VBS Vnitřní bezpečnost státu 3 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0591/01 ZS Zabezpečovací systémy 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 060-0522/01 ZUM Základy urgentní medicíny 3 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 060-0512/02 ZaS Zbraně a střelivo. 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0090/01 ARZH Analýza rizik závažných havárií 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0558/04 ACAD Dokumentace v AutoCADu 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 050-0529/01 INFOO Infrastruktury a ochrana obyvatelstva 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 060-0520/01 KBS Komerční bezpečnostní služby 3 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 060-0502/02 OchrO Ochrana objektu 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0590/01 SKaPB Stavební konstrukce a požární bezpečnost 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 040-0104/01 TaJR Technologie a jejich rizika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 060-0505/04 VVV Výbušniny a účinky výbuchů 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0593/02 BPVH Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou 3 Za 1+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 060-0525/01 BI Bezpečnost informací 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 050-0530/01 KČB Kontrolní činnost v bezpečnosti 4 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 060-0524/01 KST Kriminalistické systémy a technologie 4 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0557/01 Poj Pojišťovnictví 4 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 060-0527/01 SP Semestrální projekt 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 060-0523/01 TPBSL Technické prostředky bezpečnostních služeb 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 050-0506/02 VKPO Vybrané kapitoly z požární ochrany 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0522/09 Kom Dov Komunikační dovednosti 4 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 050-0510/03 PSaOchr Počítačové sítě a ochrana dat 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0533/01 ZATP Záchranářské technické prostředky 4 KlZap 3+1 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 060-0528/01 BP Bakalářská práce 4 Za 1+0 25 čeština
Výběr v OSP 060-0854/01 OPBP Odborná praxe k bakalářské práci 4 Za 0+1 4 čeština