Studijní plán – FMT / B0719A270001 / - / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programB0719A270001 – Nanotechnologie
FakultaFakulta materiálově-technologickáSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 310-2010/01 AAG Algebra a analytická geometrie 1 ZaZk 3+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 651-2222/01 LCCH Laboratorní cvičení z chemie 1 KlZap 0+3 3 čeština ZT
Výběr v OSP 470-8721/01 MAINT Matematická analýza I 1 ZaZk 3+3 6 čeština ZT
Výběr v OSP 651-2221/01 OCH Obecná chemie 1 Zk 2+0 2 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2013/01 PPUS Počítačové praktikum a uživatelský software 1 KlZap 1+2 3 čeština ZT
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 480-2012/01 ÚLCF Úvod do laboratorních cvičení z fyziky 1 KlZap 1+1 2 čeština ZT
Výběr v OSP 9360-0101/05 UNT Úvod do studia nanotechnologie 1 Zk 2+0 2 čeština PZ
Výběr v OSP 651-2067/01 ZVCH Základní výpočty v chemii 1 Za 0+2 2 čeština ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2145/01 Ac/I-FMT Jazyk anglický c/I pro FMT (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2345/01 Nc/I Jazyk německý c/I (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0527/11 SS Soft Skills I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0136/02 SRIP Společenská realita v inženýrské praxi 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0479/31 ZP Základy práva 1 Za 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8110/01 FYI Fyzika I – mechanika, molekulová fyzika 1 ZaZk 3+2 5 čeština ZT VF
Výběr v OSP 651-2069/01 LCOCH Laboratorní cvičení z organické chemie 1 KlZap 0+3 3 čeština ZT
Výběr v OSP 470-8722/01 MA2NT Matematická analýza II 1 ZaZk 3+3 6 čeština ZT
Výběr v OSP 651-2068/01 OMCH Organická a makromolekulární chemie 1 ZaZk 3+1 5 čeština ZT VCH
Výběr v OSP 651-2070/01 SACH Systematická anorganická chemie 1 Zk 3+0 3 čeština ZT VCH
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 653-2039/01 UNoM Úvod do nauky o materiálu 1 ZaZk 2+1 3 čeština PZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0527/11 SS Soft Skills I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0136/02 SRIP Společenská realita v inženýrské praxi 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0479/31 ZP Základy práva 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2146/01 Ac/II-FMT Jazyk anglický c/II pro FMT (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2346/01 Nc/II Jazyk německý c/II (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8120/01 FYII Fyzika II – elektřina, magnetismus, elektromagnetické pole 2 ZaZk 3+2 5 čeština ZT VF
Výběr v OSP EFCH 9360-0103/06 CH-F Fyzikální chemie 2 ZaZk 2+2 5 čeština ZT VCH
Výběr v OSP EFCH 9360-0103/08 CH-F Fyzikální chemie 2 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT VCH
Výběr v OSP 9360-0104/02 FCHLC Laboratorní cvičení z fyzikální chemie 2 KlZap 0+4 4 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2031/01 LCFI Laboratorní cvičení z Fyziky I 2 KlZap 0+2 2 čeština ZT
Výběr v OSP 9360-0129/01 Nano I Nanotechnologie I - tenké vrstvy 2 ZaZk 3+1 4 čeština PZ EM
Výběr v OSP 480-2030/01 PZED Počítačové zpracování experimentálních dat 2 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 480-8673/01 UTd Úvod do termodynamiky 2 ZaZk 2+1 3 čeština ZT
Výběr v OSP 651-2071/01 ZT Základy toxikologie 2 Zk 2+0 2 čeština ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2147/01 Ac/III-FMT Jazyk anglický c/III pro FMT (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2347/01 Nc/III Jazyk německý c/III (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-2072/01 ACH Analytická chemie 2 Zk 3+0 3 čeština ZT VCH
Výběr v OSP 480-2043/03 FYZIII Fyzika III - optika 2 ZaZk 3+2 4 čeština ZT VF
Výběr v OSP 480-8140/01 FIV Fyzika IV – atomová a jaderná fyzika 2 ZaZk 1+1 2 čeština ZT VF
Výběr v OSP 9360-0180/01 CHPL Chemie pevných látek 2 ZaZk 2+1 3 čeština ZT FCH
Výběr v OSP 651-2073/01 LCACH Laboratorní cvičení z analytické chemie 2 KlZap 0+3 3 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2042/01 LCFII Laboratorní cvičení z Fyziky II 2 KlZap 0+2 2 čeština ZT
Výběr v OSP 9360-0124/03 Nano II Nanotechnologie II - metody přípravy nanočástic 2 ZaZk 3+1 5 čeština PZ EM
Výběr v OSP 310-2220/01 NMS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 9360-0125/03 SMK Systém managementu kvality v laboratořích 2 Za 1+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2148/01 Ac/IV-FMT Jazyk anglický c/IV pro FMT (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2348/01 Nc/IV Jazyk německý c/IV (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP EN 9360-0131/03 EMAN Experimentální metody a nástroje pro nanotechnologie I - chemické 3 Zk 3+0 5 čeština PZ EM
Výběr v OSP EN 9360-0131/06 EMAN Experimentální metody a nástroje pro nanotechnologie I - chemické 3 Zk 3+0 5 angličtina PZ EM
Výběr v OSP 9360-0135/02 LP I Laboratorní cvičení k bakalářské práci I 3 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 480-2053/01 LCFIII Laboratorní cvičení z Fyziky III 3 KlZap 0+2 2 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2054/01 LCFIV Laboratorní cvičení z Fyziky IV 3 KlZap 0+1 2 čeština ZT
Výběr v OSP 9360-0185/01 LCPN Laboratorní cvičení z přípravy nanomateriálů 3 KlZap 0+3 3 čeština PZ
Výběr v OSP NK 9360-0184/01 Nano III Nanotechnologie III - nanokompozity 3 Zk 3+0 4 čeština PZ EM
Výběr v OSP NK 9360-0184/03 Nano III Nanotechnologie III - nanokompozity 3 Zk 3+0 4 angličtina PZ EM
Výběr v OSP 9360-0181/01 OP Odborná prezentace 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 9360-0130/02 KFCH Úvod do kvantové fyziky a chemie 3 ZaZk 3+1 5 čeština ZT VCH
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-2074/01 MCH Makromolekulární chemie 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-8674/01 SFyz Statistická fyzika 3 ZaZk 2+1 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 9360-0138/02 EMNN II Experimentální metody a nástroje pro nanotechnologie II - fyzikální 3 Zk 3+0 5 čeština PZ EM
Výběr v OSP 480-8672/01 FPL Fyzika pevných látek 3 ZaZk 2+1 3 čeština ZT FCH
Výběr v OSP 9360-0136/02 LP II Laboratorní cvičení k bakalářské práci II 3 KlZap 0+12 12 čeština
Výběr v OSP 9360-0132/03 LPEM Laboratorní cvičení z experimentálních metod studia nanomateriálů I 3 KlZap 0+3 3 čeština PZ
Výběr v OSP 9360-0139/01 LCVEM-II Laboratorní cvičení z experimentálních metod studia nanomateriálů II 3 KlZap 0+3 3 čeština PZ
Výběr v OSP 546-0189/01 NZP Nanomateriály a životní prostředí 3 Zk 2+0 2 čeština PZ
Výběr v OSP 9360-0183/01 NZP Nanomateriály a životní prostředí 3 Zk 2+0 2 čeština PZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-8674/01 SFyz Statistická fyzika 3 ZaZk 2+1 3 čeština